Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Article

Het horen van getuigen à charge na Keskin: een overzicht

Trefwoorden Keskin, ondervragingsrecht, getuige à charge, belastende getuige
Auteurs D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc en R.L.M. (Roos) Klomberg LLM
Auteursinformatie

D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc
D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc is als universitair docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.

R.L.M. (Roos) Klomberg LLM
R.L.M. (Roos) Klomberg LLM is als junior docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.
  • Samenvatting

      Het arrest Keskin/Nederland krijgt (nog steeds) veel aandacht van Nederlandse strafrechtsjuristen en leidt tot reuring in de strafrechtspraktijk. Het is in ieder geval zonneklaar dat de Nederlandse strafrechtspleging moet reageren op Keskin en de Hoge Raad heeft dat inmiddels in tientallen arresten gedaan. In deze bijdrage worden die arresten besproken, waardoor een antwoord kan worden geformuleerd op de vraag op welke wijze het Keskin-arrest door de Hoge Raad is geïnterpreteerd. Daarbij worden twee lijnen besproken die uit de post-Keskin-jurisprudentie van de Hoge Raad te distilleren zijn. De eerste lijn is dat de Hoge Raad inmiddels streng toeziet op de motivering van de afwijzing van het verzoek tot het horen van getuigen à charge. Die motivering moet namelijk in het teken van de Al-Khawaya & Tahery-criteria worden gezet, waarmee vervolgens kan worden beoordeeld of het proces in zijn geheel eerlijk is verlopen. De tweede lijn is dat het begrip belastende getuige nader wordt gepreciseerd. Niet alle getuigen die een voor de verdachte gunstige verklaring kunnen afleggen, vallen volgens de Hoge Raad onder de Keskin-jurisprudentie.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.