Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Article

Wraakporno en het rechtsgoed openbare orde

Een onderzoek naar de plaatsing van wraakporno in Titel V Misdrijven tegen de openbare orde in het licht van de betekenis van het rechtsgoed openbare orde

Trefwoorden misbruik van seksueel beeldmateriaal, rechtsgoed, openbare orde, strafbaarstelling
Auteurs T.J. (Tirsa) Dekker
DOI
Auteursinformatie

T.J. (Tirsa) Dekker
T.J. (Tirsa) Dekker is masterstudent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Samenvatting

      In deze bijdrage werpt de auteur aan de hand van de rechtsgoedleer een kritische blik op de plaatsing van wraakporno in Titel V Misdrijven tegen de openbare orde. Zij stelt vast dat de ruime formulering van het rechtsgoed openbare orde met zich meebrengt dat wraakporno potentieel onder Titel V geschaard kan worden, maar dat dit normatief gezien niet gepast is. Volgens de auteur is er veel voor te zeggen dat de strafbaarstelling van wraakporno, anders dan de wetgever volhoudt, wel degelijk draait om bescherming van de seksuele integriteit en daarmee worden argumenten aangedragen voor een heroverweging van de plaatsing. De auteur pleit dan ook voor nader onderzoek ter beoordeling van de wenselijkheid om wraakporno over te hevelen naar de zedentitel.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.