Nts_2666-6553_2020_035_001 Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) beoogt zowel juristen uit de Nederlandse strafrechtspraktijk als academici op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in het straf- en strafprocesrecht en aan die ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Ook wil het een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Het tijdschrift heeft een brede scope, waarbij een voorname plaats is ingeruimd voor de strafrechtelijke actualiteit. Naast artikelen bevat NTS een selectie en duiding van de meest relevante uitspraken van de Hoge Raad van de laatste maanden. De redactieleden zijn werkzaam in de wetenschap, in de rechterlijke macht, bij het OM, in de advocatuur, en bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris mr. Douwe
Herbrink via NTS@boom.nl.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

prof. mr. dr. D. (Denis) Abels, mr. L.M. (Laura) Schoutsen, mr. S.E. (Sabine) van den Brink, mr. R. (Rob) ter Haar, mr. D.J. (Douwe) Herbrink, mr. dr. M.J. (Mark) Hornman, mr. M. (Menco) Rasterhoff, en mr. N.G.H. (Nieke) Verschaeren