9789462907102_covr
Rss

Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2007
Artikel

Access_open Nederlandse bestuursrechtelijke appèlrechtspraak in transitie

Enkele opmerkingen over de ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak in hoogste instantie in Nederland

Auteurs Adrienne de Moor-van Vugt
Auteursinformatie

Adrienne de Moor-van Vugt
Adrienne de Moor-van Vugt is raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te ’s-Gravenhage.

Kaat Leus
Kaat Leus is advocaat en hoofddocent Bestuursrecht.
Artikel

Access_open Cassatie in strafzaken (Belgisch recht)

Auteurs Bruno Maes en Hans Van Bavel
Auteursinformatie

Bruno Maes
Bruno Maes is advocaat bij het Hof van Cassatie en Hoofddocent burgerlijk procesrecht.

Hans Van Bavel
Hans van Bavel is advocaat.
Artikel

Access_open Cassatie in strafzaken (Nederlands recht)

Auteurs Willem van Schendel
Auteursinformatie

Willem van Schendel
Willem van Schendel is raadsheer in de Hoge Raad.

Ivan Verougstraete
Ivan Verougstraete is voorzitter van het Hof van Cassatie.

Daan Asser
Daan Asser is raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden.