9789462907102_covr Rss

Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht

De publicaties van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland bestaan uit preadviezen op het gebied van publiek-, privaat- en strafrecht. De vereniging heeft als doel het door rechtsvergelijking verkrijgen van dieper inzicht in elk van beide rechtsstelsels en het daardoor waar mogelijk komen tot verbetering van het eigen recht.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift