DOI: 10.5553/SJB/056266842023060001031

Surinaams JuristenbladAccess_open

Wetgeving

Wettelijke regelingen en bestuursbesluiten

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Wettelijke regelingen en bestuursbesluiten', Surinaams Juristenblad Aflevering 1 2023, DOI: 10.5553/SJB/056266842023060001031

Dit artikel wordt geciteerd in

   Nummer Staats­bladCiteertitel
   S.B. 2021 no. 172 BESCHIKKING van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij van 29 december 2021 no. 4312/21, houdende vaststelling aantal visvergunningen, visvergunningsvoorwaarden en de hoogte van de visvergunningsrechten voor het dienstjaar 2022.
   S.B. 2021 no. 177 STAATSBESLUIT van 31 december 2021, houdende nadere wijziging van het Besluit Royalty Klein mijnbouw ter zake van Goud en Exploitatie Bouwmaterialen (S.B. 1989 no. 40, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no.12.
   S.B. 2022 no. 42 WET van 11 april 2022, houdende vaststelling van regels betreffende de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness. (Wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA).
   S.B. 2022 no. 101 BESCHIKKING van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën en Planning van 5 september 2022 no. 11.175/22, houdende toekenning van een aanpassing van SRD. 900, (Negenhonderd 00/100 Surinaamse Dollar) per maand aan de onderstandgenietenden bij de overheid.
   S.B. 2022 no.105 STAATSBESLUIT van 31 augustus 2022, houdende wijziging van het Besluit Bezoldigingsreeks voor de Secretaris en Plaatsvervangende secretaris van het Constitutioneel Hof (S.B. 2020 no. 126).
   S.B. 2022 no. 113 PRESIDENTIEEL BESLUIT van 12 september 2022 no. 21/2022, houdende bekrachtiging van de goedkeuring van de ontwerp wet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de “United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York 1958”.
   S.B. 2022 no. 120 RESOLUTIE van 2 november 2022 no. 17.089/22, houdende herwaardering van de functies bij de Bestuursdienst ten behoeve van de bestuursambtenaren.
   S.B. 2022 no. 121 WET van 12 oktober 2022, houdende vaststelling van een belasting over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022).
   S.B. 2022 no. 124 WET van 28 oktober 2022, houdende regels ter instelling van Productschappen (Wet Productschappen).
   S.B. 2022 no. 127 WET van 3 november 2022, houdende wijziging van de Wet op de Jaarrekening (S.B. 2017 no. 84).
   S.B. 2022 no. 129 BESCHIKKING van de Minister van Financiën en Planning van 8 november 2022 La.F. no. 4127, houdende publicatie van een overzicht. van de bruto Staatsschuld van het derde kwartaal van 2022.
   S.B. 2022 no.136 WET van 10 november 2022, betreffende het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele intimidatie inzake arbeid. (Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid).
   S.B. 2022 no.137 WET van 10 november 2022, betreffende het bevorderen van de gelijke behandeling inzake arbeid. (Wet Gelijke Behandeling Arbeid).
   S.B. 2022 no. 139 RESOLUTIE van 15 november 2022 no. 18.671/22, houdende verlening van Bijzondere Volmacht aan de bestuurders van de Staatsorganen welke een zelfstandige begroting hebben als onderdeel van de Staatsbegroting, ingevolge artikel 32 lid 3 van de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019 no. 98).
   S.B. 2022 no. 140 RESOLUTIE van 17 november 2022 no. 18.672/22, houdende het verlenen van Bijzondere Volmacht aan de Ministers in het kader van het uitvoeren van hun goedgekeurde begroting, ingevolge artikel 32 lid 3 van de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019 no. 98).
   S.B. 2022 no. 143 VERBETERBLAD op het Staatsblad 2022 no. 121:
   WET van 12 oktober 2022, houdende vaststelling van een belasting over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022).
   S.B. 2022 no. 144 WET van 1 december 2022, houdende nadere wijziging van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B. 1981 no. 162, zoals gewijzigd bij S.B. 2002 no. 23).
   S.B. 2022 no. 147 WET van 12 december 2022, houdende regels betreffende de uitvoering van het Chemisch Wapenverdrag alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag).
   S.B. 2022 no. 148 WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143).
   S.B. 2022 no. 149 WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 175).
   S.B. 2022 no. 150 WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 176).
   S.B. 2022 no. 151 WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de Wet Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 39).
   S.B. 2022 no. 152 WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de Petroleumwet (S.B. 1991 no. 7, zoals gewijzigd bij S.B. 2001 no. 58).
   S.B. 2022 no. 155 RESOLUTIE van 22 december 2022 no. 19.350/22, inzake vaststelling van de hoogte van geselecteerde toelagen bij het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer Suriname, het Korps Penitentiaire Ambtenaren en de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname, te rekenen van 1 mei 2022.
   S.B. 2022 no. 156 RESOLUTIE van 30 december 2022 no. 20673/22, houdende vaststelling van de nieuwe bezoldigingsreeks voor de Voorzitter, Vice-Voorzitter, Leden en Plaatsvervangende Leden van het Constitutioneel Hof.
   S.B. 2023 no. 2 STAATSBESLUIT van 31 december 2022, houdende nadere wijziging van bet Rijbesluit 1957 (G.B. 1957 no. 103, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 223).
   S.B. 2023 no. 7 BESCHIKKING van de minister van Financiën en Planning van 3 januari 2023, La.F.no. 21, houdende nadere voorwaarden en voorzieningen inzake artikel 13 lid 3 van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde, het doen van elektronische aangifte. (Beschikking voorwaarden en voorzieningen elektronische aangifte BTW).
   S.B. 2023 no. 8 BESCHIKKING van de minister van Financiën en Planning van 3 januari 2023, La.F.no. 22 houdende nadere voorwaarden en voorzieningen inzake artikel 5 lid 2 van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (Beschikking voorwaarden en voorzieningen artikel 5 lid 2 Wet BTW).
   S.B. 2023 no. 9 BESCHIKKING van de minister van Financiën en Planning van 3 januari 2023, La.F.no. 23, houdende nadere regels inzake fiscale eenheid BTW.
   S.B. 2023 no. 10 STAATSBESLUIT van 31 december 2022, houdende nadere wijziging van het Besluit Royalty Klein mijnbouw ter zake van Goud en Exploitatie Bouwmaterialen (S.B. 1989 no. 40, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 177).
   S.B. 2023 no. 11 BESCHIKKING van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën en Planning van 2 januari 2023 no. 16.932/22, houdende wijziging van.de beschikking van 20 juni 2022 no. 7676/22 (S.B. 2022 no. 64), betreffende nadere vaststelling van de maximale waarde van een maaltijd voor landsdienaren, toegekend bij bet verrichten van overwerk.
   S.B. 2023 no. 12 BESCHIKKING van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij van 17 januari 2023 no. 173/23, inzake vaststelling aantal visvergunningen, visvergunningsvoorwaarden en de hoogte van de visvergunningsrechten voor het dienstjaar 2023.
   S.B. 2023 no. 19 WET van 1 februari 2023, houdende nadere bevestiging van het gebied waarover Suriname bevoegd is regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen. (Wet Fiscale Jurisdictie).
   S.B. 2023 no. 22 RESOLUTIE van 1 februari 2023 no. 1290/23, houdende vaststelling van de nieuwe bezoldigingsreeks voor Leden Rechterlijke Macht met Rechtspraak belast en de Procureur-Generaal te rekenen van 1 juli 2022.
   S.B. 2023 no. 23 RESOLUTIE van 1 februari 2023 no. 1291/23, houdende vaststelling van de nieuwe bezoldigingsreeks voor de Leden van de Rechterlijke Macht, behorende tot de Staande Magistratuur (Advocaat-Generaal, Hoofdofficieren van Justitie, Officieren van Justitie en Substituut-Officieren van Justitie) te rekenen van 01 juli 2022.
   S.B. 2023 no. 26 BESCHIKKING van de Minister van Financiën en Planning van 10 februari 2023 La.F. no. 366, houdende publicatie van een overzicht van de bruto Staatsschuld van het vierde kwartaal van 2022.
   S.B. 2023 no. 27 BESCHIKKING van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij d.d. 13 februari 2023 no.522/23 houdende verlening ontheffing aan: FAI N.V. voor keuringskosten van fruit en wei bacoven.


Print dit artikel