Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2018

Witwassen en deelname aan een criminele organisatie als vangnet voor indirecte betrokkenheid van ondernemingen bij mensenrechtenschendingen

Mr. dr. M.J. Hornman

Noten