Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 6 2020

Het voorstel voor een nieuw regelgevend kader voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Dr. mr. M.P. Beijer

Noten