Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 5 2022

De grenzen van het bestuurlijke sanctierecht met het privaat- en het strafrecht

Mr. dr. drs. B. van der Vorm

Noten