Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Article

De bestuurlijke boete (af)ge(s)temd: naar een verdere onderlinge afstemming tussen bestuursrecht en strafrecht?

Trefwoorden bestuurlijke boete, boetecategorieën strafrecht, Algemene wet bestuursrecht, Wetboek van Strafrecht, eenheid van wetgeving
Auteurs Mr. dr. A.R. Hartmann
DOI
Auteursinformatie

Mr. dr. A.R. Hartmann
Mr. dr. A.R. Hartmann is als senior raadsheer verbonden aan het team Strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
  • Samenvatting

      In het in 2015 verschenen advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Justitie inzake sanctiestelsels werd duidelijk dat de afgelopen jaren er een scheefgroei is ontstaan tussen de hoogte van de diverse bestuurlijke boetes en het ontbreekt aan afstemming op de geldboetecategorieën uit het strafrecht. Het kabinet heeft in 2018 op het advies van de Afdeling advisering gereageerd via het zogenoemde Nader rapport bestuurlijke boetestelsels. Daarin zijn een aantal concrete maatregelen aangekondigd ter bijsturing van de ontstane situatie. Het kabinet heeft daartoe recent het conceptwetsvoorstel Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en termijnen gelanceerd. Dit conceptwetsvoorstel, dat ziet op de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de aansluiting van maximale boetehoogtes en termijnen op het Wetboek van Strafrecht, beoogt met diverse aanpassingen in de wetgeving de verschillen tussen bestuurlijke en strafrechtelijke boetehoogtes te verkleinen en daarmee de scheefgroei tussen het bestuursrecht en het strafrecht aan te pakken.
      In deze bijdrage wordt ingegaan op de achtergrond van het conceptwetsvoorstel waarbij kort de gang en scheefgroei van de bestuurlijke boete ten opzichte van het strafrecht wordt beschreven. Vervolgens wordt beknopt ingegaan op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het daarop verschenen Nader rapport bestuurlijke boetestelsels en de inhoud van het conceptwetsvoorstel. Ten slotte wordt op de inhoud daarvan gereageerd en wordt de vraag gesteld in hoeverre met dit wetvoorstel tegemoet wordt gekomen aan de genoemde scheefgroei.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.