Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Article

Een nieuwe vijfde Drijfmestomstandigheid: vereenzelviging

Trefwoorden Drijfmestarrest, Zijpe-arrest, daderschap, aansprakelijkheid, rechtspersoon
Auteurs Mr. dr. A.L.M. Schaap
Auteursinformatie

Mr. dr. A.L.M. Schaap
Mr. dr. A.L.M. Schaap is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) van de Universiteit Utrecht.
  • Samenvatting

      Het daderschap van de rechtspersoon dient te worden vastgesteld aan de hand van het richtinggevend, maar tegelijkertijd open kader van het Drijfmestarrest. In de afgelopen jaren is geregeld de vraag opgeworpen of dit kader nog aanvulling verdient. Tot een uitbreiding is het tot op heden niet gekomen. Toch blijkt dat in de feitenrechtspraak wel degelijk aanknopingspunten zijn te ontdekken voor een nieuwe, vijfde Drijfmestomstandigheid. Het betreft een omstandigheid die een verdedigbare en nuttige toevoeging aan het Drijfmestkader vormt. Deze vijfde omstandigheid, die ik vereenzelviging noem, en vijf zaken waarin de toepassing hiervan aan de orde is, staan in deze bijdrage centraal.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.