Tbsh
Rss

Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Beperking van beslag?

Trefwoorden beslag, beklag, inbeslagneming, strafvorderlijk beslag, modernisering van het Wetboek van Strafvordering
Auteurs Mr. dr. W.S. de Zanger
SamenvattingAuteursinformatie

    De persoon onder wie (strafvorderlijk) beslag is gelegd heeft weliswaar mogelijkheden om (de voortduring van) dat beslag te laten toetsen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, maar die toetsing blijft (ook na recente rechtspraak van de Hoge Raad) weinig om het lijf hebben.


Mr. dr. W.S. de Zanger
Mr. dr. W.S. de Zanger is advocaat bij Franken van Kampen Groenhuijsen Advocaten en docent straf(proces)recht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Access_open Ondernemen met oog voor mens, milieu en maatschappij: van nobel streven tot witwassen

Trefwoorden witwassen, ESG, milieucriminaliteit, aansprakelijkheid bestuurders, aansprakelijkheid ondernemingen
Auteurs Mr. S. Visser en Mr. R.A. Regtering
SamenvattingAuteursinformatie

    Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In dit artikel wordt de link gelegd tussen het ESG-kader (kaders op de gebieden milieu, sociaal en governance) en het strafbare feit witwassen. Vervolgens wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre inzet van het strafrecht mogelijk en wenselijk is in ESG-situaties en welke aspecten van het strafrecht daarbij in ogenschouw moeten worden genomen.


Mr. S. Visser
Mr. S. Visser is hoofd van het Anti Money Laun­dering Centre (AMLC) van de FIOD.

Mr. R.A. Regtering
Mr. R.A. Regtering is AML-specialist bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD.
Artikel

De Wet plan van aanpak witwassen: een grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens

Trefwoorden witwassen, strafrechtelijke persoonsgegevens, Wet plan van aanpak, AVG, privacy
Auteurs Mr. H. Emre
SamenvattingAuteursinformatie

    Het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen introduceert een aantal maatregelen om de witwaspraktijken effectiever te bestrijden. Een van deze maatregelen is het regelen van een wettelijke grondslag voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door instellingen in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit artikel zet uiteen in hoeverre de indieners van het wetsvoorstel de (privacy)waarborgen die uit Europese mensenrechten voortvloeien in acht hebben genomen. Ook de onschuldpresumptie passeert de revue.


Mr. H. Emre
Mr. H. Emre
Trending Topics

De impact voor data gedreven bedrijven van het e-evidence pakket

Trefwoorden e-evidence, verstrekkingsbevel, bewaringsbevel, directe samenwerking, dienstaanbieder
Auteurs Mr. J. Boonstra
SamenvattingAuteursinformatie

    Digitaal bewijsmateriaal is de afgelopen jaren steeds essentiëler geworden in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. Toegang verkrijgen kan daarentegen een langdurig proces zijn, doordat de betreffende data vaak in een ander land zijn opgeslagen. Om dit voor opsporingsautoriteiten gemakkelijker en sneller te maken heeft de Europese Commissie in april 2018 een voorstel gedaan voor een nieuw kader met regels op dit gebied: het EU-pakket voor toegang tot digitaal bewijsmateriaal of e-evidence pakket. Op 25 januari 2023 is akkoord bereikt over de definitieve tekst hiervan. Dit artikel geeft een overzicht van de inhoud van het e-evidence pakket, waarbij de nadruk ligt op de impact voor data gedreven bedrijven.


Mr. J. Boonstra
Mr. J. Boonstra is werkzaam als Senior Legal Adviser bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast is zij eindredacteur van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, oprichter van BijzonderStrafrecht.nl en BijzonderStrafrecht Academie.

    Het OM vordert ten behoeve van onderzoek dat het OM wenst uit te laten voeren door een forensisch deskundige van het NFI naar ‘brongegevens’, het medisch dossier bij een ziekenhuis. De Hoge Raad ziet zich voor de vraag gesteld of er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden die doorbreking van het (afgeleid) verschoningsrecht rechtvaardigen en beantwoordt deze vraag, in tegenstelling tot de A-G, bevestigend.


Mr. L.J. Bergsma
Mr. L.J. Bergsma is advocaat bij Sjöcrona Van Stigt Advocaten in Rotterdam.