Tbsh
Rss

Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Oneerlijk versus ongepast

Waarom zelfonderzoek naar fraude en corruptie iets anders is dan zelfonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Trefwoorden Zelfonderzoek, Fraude, Corruptie, Grensoverschrijdend gedrag
Auteurs Mr. dr. S.S. Buisman
SamenvattingAuteursinformatie

  Het bericht dat ITV Studios advocatenkantoor Van Doorne N.V. inschakelde om zelfonderzoek te doen naar de ernstige situatie rondom de voormalige deelnemers van The Voice lokte een zo mogelijk nog heftigere maatschappelijke discussie uit dan zelfonderzoek naar fraude en corruptie. In deze bijdrage wordt onderzocht wat het verschil is tussen deze vormen van zelfonderzoek.


Mr. dr. S.S. Buisman
Mr. dr. S.S. Buisman is Universitair Docent Straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Access_open Onderzoek door advocaten: het tuchtrechtelijk kader

Auteurs Mr. K. Admiraal, Prof. mr. R.M.I. Lamp, Mr. L.J. Leijten e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  Er is veel te doen omtrent eigen onderzoeken en de richtlijnen die gelden voor de partijen die het onderzoek in opdracht van een organisatie verrichten. Deze bijdrage geeft een algemeen overzicht van het normenkader waaraan een advocaat bij het verrichten van een dergelijk onderzoek moet voldoen. Dit normenkader vindt zijn basis in kernwaarden en de (beroeps- en gedrags)regels die gelden voor advocaten en heeft zich in de loop van de jaren door middel van het tuchtrecht ontwikkeld.


Mr. K. Admiraal
Mr. K. Admiraal is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Prof. mr. R.M.I. Lamp
 Prof. mr. R.M.I. Lamp is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Mr. L.J. Leijten
 Mr. L.J. Leijten is advocaat bij Van Doorne N.V.

Mr. V.S.Y. Liem
Mr. V.S.Y. Liem is advocaat bij Van Doorne N.V.
Artikel

Klokkenluidersbescherming anno 2023 en de praktische implicaties voor organisaties

Trefwoorden klokkenluiden, Huis voor Klokkenluiders, misstand, Klokkenluidersrichtlijn, Wet bescherming klokkenluiders
Auteurs Mr. J. Boonstra
SamenvattingAuteursinformatie

  Na een tumultueus wetgevingstraject is op 18 februari 2023 een groot deel van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. In dit artikel wordt beschreven hoe klokkenluidersbescherming er na inwerking van de wet, anno 2023, uitziet. Daarbij wordt ook aangegeven wat de praktische implicaties voor organisaties zijn, waaronder die voor groepsmaatschappijen.


Mr. J. Boonstra
Mr. J. Boonstra is werkzaam als Senior Legal Adviser bij De Brauw Blackstone Westbroek op de sectie Regulatory & Criminal Enforcement. Ze adviseert, publiceert en doceert regelmatig over klokkenluidersbescherming. Daarnaast is zij eindredacteur van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving en oprichter van BijzonderStrafrecht.nl en BijzonderStrafrecht Academie.
Artikel

Heb je even voor mij? Over het belang van verbinding en dialoog in de fraudepraktijk

Trefwoorden procesafspraken, witwassen, verklaring, onderhandelen, fraude
Auteurs Mr. G.M. Boezelman, Mr. J.N. de Boer, Mr. L.M. Smithuijsen e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  Vaklunch.nl viert haar tienjarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan zijn wij in gesprek gegaan met professionals vanuit het Openbaar Ministerie, de FIOD, de Belastingdienst, de rechterlijke macht, de wetenschap en de advocatuur met als doel de verbinding tussen de verschillende disciplines te vinden. Deze verbinding is onder andere te vinden in procesafspraken. In deze bijdrage bespreken wij daarom de huidige stand van zaken omtrent procesafspraken. Op basis daarvan plaatsen wij drie kritische kanttekeningen bij de huidige praktijk, en geven wij enkele aanbevelingen voor de toekomst.


Mr. G.M. Boezelman
Mr. G.M. Boezelman is advocaat bij Hertoghs advocaten in Amsterdam en auteur voor Vaklunch.nl.

Mr. J.N. de Boer
Mr. J.N. de Boer is advocaat bij Hertoghs advocaten in Amsterdam en auteur voor Vaklunch.nl.

Mr. L.M. Smithuijsen
Mr. L.M. Smithuijsen is advocaat bij Hertoghs advocaten in Amsterdam en auteur voor Vaklunch.nl.

Mr. J.R.J. Gijsen
Mr. J.R.J. Gijsen is advocaat bij Hertoghs advocaten in Amsterdam en auteur voor Vaklunch.nl.

Mr. B.W. van Beek
Mr. B.W. van Beek is juridisch medewerker bij Hertoghs advocaten in Amsterdam en auteur voor Vaklunch.nl.
Trending Topics

Het vertrouwensbeginsel: een heet hangijzer

Over het interstatelijke vertrouwensbeginsel bij het JIT in de SkyECC-operatie

Trefwoorden PGP, SkyECC, prejudiciële vragen, vertrouwensbeginsel, Joint Investigation Team
Auteurs Z.L. Moezel LLB
SamenvattingAuteursinformatie

  In december 2022 stelde de rechtbank Noord-Nederland de vraag of het interstatelijke vertrouwensbeginsel zonder meer van toepassing is op bewijs verkregen door de inzet van een opsporingsmiddel in het buitenland, in het kader van een JIT waarbij Nederland partner is. In deze bijdrage wordt bepleit dat die vraag ontkennend dient te worden beantwoord met het oog op het Stojkovic-arrest van het EHRM, nu sprake is van een dermate intensieve samenwerking in het kader van het JIT. Tevens wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van het loslaten van het vertrouwensbeginsel.


Z.L. Moezel LLB
Z.L. Moezel LLB is masterstudent Rechtsgeleerdheid en juridisch medewerkster bij Roethof Advocaten.
Jurisprudentie

Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie wegens handelen in strijd met Protocol AAFD en BBBB?

Annotatie bij HR 21 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:237

Trefwoorden Fiscaal recht, Strafrecht, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
Auteurs Mr. dr. B. van der Vorm
SamenvattingAuteursinformatie

  Niet-ontvankelijkheid OM in vervolging in belastingzaak wegens handelen in strijd met het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (Protocol AAFD) en het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB)?


Mr. dr. B. van der Vorm
Mr. dr. B. van der Vorm is universitair docent straf(proces)- en bestuursrecht en is verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, de Afdeling Staatrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.