Tbsh
Rss

Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Internationale sancties: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Trefwoorden Europese sancties, Amerikaanse sancties, Rusland, kleurloos opzet, OFAC
Auteurs Mr. N.M.D. van der Aa
SamenvattingAuteursinformatie

  De EU-sancties tegen Rusland zijn op onderdelen onduidelijk. In dit redactioneel analyseert de auteur waar die onduidelijkheid vandaan komt, doet hij enkele voorstellen om die onduidelijkheid weg te nemen en bespreekt hij hoe in het strafrecht moet worden omgegaan met deze onduidelijkheid, in het bijzonder in het kader van het leerstuk van kleurloos opzet.


Mr. N.M.D. van der Aa
Mr. N.M.D. van der Aa is advocaat bij Van Doorne N.V. en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Access_open De asset freeze: vaker ingezet, ruimer uitgelegd?

Trefwoorden sancties, bevriezingsmaatregel, asset freeze
Auteurs Mr. I.M. van den Oord en Mr. J.J. Strijder
SamenvattingAuteursinformatie

  De afgelopen 16 maanden heeft de bekendheid van het concept ‘bevriezingsmaatregelen’ een vlucht genomen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 heeft de EU aan honderden personen en entiteiten een bevriezingsmaatregel opgelegd. Door zo’n maatregel worden hun tegoeden en economische middelen in de EU geblokkeerd. De grotere economische verwevenheid tussen de EU en Rusland zorgt ervoor dat meer Europese bedrijven deze bevriezingsmaatregel tegenkomen. Mede daarom zijn er meerdere ontwikkelingen geweest waarbij de toepassing van deze bevriezingsmaatregelen nader is uitgewerkt. In deze bijdrage staan de auteurs stil bij een aantal van deze ontwikkelingen.


Mr. I.M. van den Oord
Mr. I.M. van den Oord is advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.

Mr. J.J. Strijder
Mr. J.J. Strijder is advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.
Artikel

Sanctieovertredingen als ‘EU-misdrijf’: een stap dichter bij uniforme Europese handhaving?

Trefwoorden beperkende maatregelen, harmonisatie, Europees Openbaar Ministerie, omzeiling, forumshopping
Auteurs Mr. E.R. Mooring, Mr. E.S.J. Wever en Mr. T.J. Kodrzycki
SamenvattingAuteursinformatie

  Het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn op het gebied van de strafbaarstelling van schendingen van beperkende maatregelen en de sanctionering daarvan is een belangrijke stap in de richting van harmonisatie van de handhaving van EU-sancties. Het is wat ons betreft echter de vraag of het voorstel in staat is de beoogde doelstellingen te bereiken. Zo behouden de lidstaten veel vrijheid bij omzetting van de richtlijn in nationale regelgeving en ligt er ook vooral een groot probleem in (het prioriteren) van handhaving en vervolging in de lidstaten.


Mr. E.R. Mooring
Mr. E.R. Mooring is advocaat bij BenninkAmar Advocaten.

Mr. E.S.J. Wever
Mr. E.S.J. Wever is advocaat bij BenninkAmar Advocaten.

Mr. T.J. Kodrzycki
Mr. T.J. Kodrzycki is advocaat bij BenninkAmar Advocaten.
Artikel

Plaatsing op de sanctielijst: voldoende onderbouwd?

Trefwoorden sanctielijst, plaatsingsbeslissing, motivering, bewijs, gesanctioneerde entiteit
Auteurs Mr. drs. T.M.D. Buruma
SamenvattingAuteursinformatie

  De beslissing om een entiteit op een sanctielijst te plaatsen vereist weinig onderbouwing. Desondanks blijken er geregeld problemen te zijn met het gebruikte bewijs of is het tijdsverloop onvoldoende meegewogen. Het loont dan ook op te komen tegen plaatsingsbeslissingen. Op dit moment echter leunt de kwaliteit van beslissingen te veel op de mate waarin tegen de plaatsingsbeslissing wordt opgekomen. Daardoor bestaat de vrees dat veel entiteiten op onvoldoende onderbouwde gronden op sanctielijsten zijn beland.


Mr. drs. T.M.D. Buruma
Mr. drs. T.M.D. Buruma is advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights lawyers.
Artikel

Legal services and the EU’s Russia sanctions: some remarks from the Dutch perspective

Trefwoorden sancties, juridische dienstverlening, Verordening 269/2014, Verordening 833/2014, recht op toegang tot de rechter
Auteurs Th.O.M. Dieben LLB, LLM
SamenvattingAuteursinformatie

  The article discusses the impact of the EU’s Russia sanctions (Regulations 269/2014 and 833/2014) on the permissibility of legal services provided by (Dutch) lawyers.


Th.O.M. Dieben LLB, LLM
Th.O.M. Dieben LLB, LLM is advocaat bij JahaeRaymakers in Amsterdam.
Trending Topics

Modernisering van de Sanctiewet 1977: de (nieuwe) rol van het bestuursrecht

Trefwoorden Sanctiewet, sancties, Rusland, modernisering
Auteurs Mr. J.J. Strijder
SamenvattingAuteursinformatie

  De Russische inval in Oekraïne heeft Nederland in vele opzichten wakker geschud. Ook in Den Haag is de Sanctiewet op de politieke agenda komen te staan. De Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving deed vorig voorjaar aanbevelingen om de uitvoering van sanctiemaatregelen te verbeteren. Daarop heeft de minister van Buitenlandse Zaken aangekondigd dat de Sanctiewet wordt ‘gemoderniseerd’. In dit artikel staat de auteur stil bij de aangekondigde grotere rol voor het bestuursrecht binnen de Sanctiewet.


Mr. J.J. Strijder
Mr. J.J. Strijder is advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.
Jurisprudentie

Kleurloos opzet op het financieren van terroristische organisaties

Annotatie bij HR 10 januari 2023, ECLI:NL:HR:2023:2

Trefwoorden kleurloos opzet, boos opzet, economisch strafrecht, terrorisme, gelede normstelling
Auteurs I.M.A. Haselager en Prof. mr. F. de Jong
SamenvattingAuteursinformatie

  Reikwijdte van het opzetbegrip in artikel 2 lid 1 Wet op de Economische Delicten.


I.M.A. Haselager
I.M.A. Haselager is masterstudent strafrecht aan de Universiteit Utrecht.

Prof. mr. F. de Jong
Prof. mr. F. de Jong is hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Utrecht.
Jurisprudentie

Access_open Kroniek ondernemingsstrafrecht

Eerste helft 2023

Auteurs Mr. dr. B. van der Vorm (red.), Mr. A.A. Feenstra, Mr. M.N.H. Hintzen e.a.

Mr. dr. B. van der Vorm (red.)

Mr. A.A. Feenstra

Mr. M.N.H. Hintzen

Prof. mr. M. Nelemans

Mr. N.M.D. van der Aa

Mr. F.A.L. Leegstra

Mr. dr. I. Koopmans

Mr. J. Boonstra.

Mr. R.S. Wijling

Mr. L.S.E. Hinrichs

Em. prof. mr. H.J.B. Sackers

Mr. dr. S.S. Buisman

Mr. E. Filius

Mr. N. van der Voort

Prof. mr. J.S. Nan