Tbsh Rss

Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

In een tijd waarin de politieke en maatschappelijke verontwaardiging over fraude in alle soorten en maten steeds groter wordt, neemt ook de aandacht voor opsporing en vervolging in dat verband toe. Dit gaat gepaard met een substantiële hoeveelheid nieuwe wetgeving en een toename aan relevante rechtspraak. In het oog springende voorbeelden van dergelijke wetgeving zijn die op het terrein van faillissementsfraude, milieucriminaliteit en misbruik van de financiële markten

Het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) biedt een platform om de wetenschappelijke kennis te vergroten en belangwekkende discussies te bevorderen.
TBS&H beoogt academici en juristen uit de rechtspraktijk te faciliteren, te motiveren en te inspireren.

TBS&H nodigt auteurs met expertise op het gebied van het bijzonder strafrecht en handhaving uit om bijdragen in te sturen. Promovendi kunnen voor wetenschappelijke publicaties ook terecht bij TBS&H. Op verzoek van auteurs kan een double blind peer review plaatsvinden. 

Voor vragen aan de redactie kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris Judith Gijsen via redactiesecretaris@bijzonderstrafrecht.nl.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Metadatatabel
Aanleverspecificaties
Auteursrichtlijnen

Redactie

mr. N.M.D. van der Aa, mr. J. Boonstra-Verhaert (eindredacteur), mr. dr. S.S. Buisman, mr. A.A. Feenstra, mr. J.R.J. Gijsen (redactiesecretaris), mr. dr. I.M. Koopmans MSHE, mr. dr. A.G. Mein, mr. dr. J.S. Nan, prof. mr. M. Nelemans, prof. mr. H.J.B. Sackers, mr. dr. E. Sikkema, mr. dr. B. van der Vorm en mr. dr. W.S. de Zanger