Tijdschrift voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Aflevering 1 2023

Het doorlopen van verlofstappen in relatie tot patiëntkenmerken

Maartje Clercx, Michiel Verhees en Marije Keulen-de Vos

Noten