18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2010

J.H. Gerards
Prof. mr. J.H. Gerards is als hoogleraar staats- en bestuursrecht verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Zij schreef dit artikel in het kader van het NWO-Vidi-onderzoeksproject ‘Judicial reasoning in fundamental rights cases – national and European perspectives’.
Artikel

De herstructurering van het Koninkrijk als lakmoesproef – Deel 1

Kanttekeningen vanuit constitutioneel perspectief bij de opheffing van de Nederlandse Antillen

Auteurs H.G. Hoogers
Auteursinformatie

H.G. Hoogers
Mr. H.G. Hoogers is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht van de Rijksuniversiteit Groningen.

P.A. Nollkaemper
Prof.mr. P.A. Nollkaemper is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

T.C. Borman
Mr. T.C. Borman is werkzaam bij de directie Wetgeving van het ministerie van Justitie.

J.-M. Piret
Dr. J.-M. Piret is hoofddocent rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Brussel.

A. van den Brink
Dr.mr. A. van den Brink is universitair hoofddocent Europees Recht, Universiteit Utrecht en tevens directeur van het aan dezelfde universiteit verbonden Europa Instituut.
De stelling

Een gedurfde stelling

Auteurs E.C.M. Jurgens
Auteursinformatie

E.C.M. Jurgens
Prof.mr. E.C.M. Jurgens is em. hoogleraar aan de VU en aan de UM. Hij was 1972-1975 en 1990-1994 lid van de Tweede, alsmede 1995-2007 lid van de Eerste Kamer.

J.A. Peters
Prof.mr. J.A. Peters is hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
De stelling

Kort wederwoord

Auteurs E.C.M. Jurgens

E.C.M. Jurgens
Boeken

E. Christodoulidis, S. Tierney (red.), Public Law and Politics, The Scope and Limits of Constitutionalism

Aldershot: Ashgate 2008, 232p., ISBN 978-0-7546-7363-7

Auteurs A.C.M. Meuwese
Auteursinformatie

A.C.M. Meuwese
Dr. A.C.M. Meuwese is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg.
Boeken

A.W. Heringa, Ph. Kiiver, Constitutions Compared, An Introduction to Comparative Constitutional Law

Second Edition, Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia 2009, 322p., ISBN 978-90-5095-955-1

Auteurs M.L. van Emmerik
Auteursinformatie

M.L. van Emmerik
Mr. M.L. van Emmerik is hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en redacteur van dit tijdschrift.
Boeken

H.G. Hoogers, De normenhiërarchie van het Koninkrijk der Nederlanden. Een bijdrage aan het constitutioneel koninkrijksrecht

Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, 122p., ISBN 978-90-5850-474-6

Auteurs R.J.B. Schutgens
Auteursinformatie

R.J.B. Schutgens
Mr. R.J.B. Schutgens is universitair hoofddocent Inleiding tot de rechtswetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Boeken

Stefanie A. Lindquist, Frank B. Cross, Measuring Judicial Activism

Oxford: Oxford University Press, 2009, 149p., ISBN 978-0-19-537085-0

Auteurs A. Naudé Fourie LL.M.
Auteursinformatie

A. Naudé Fourie LL.M.
Dr. A. Naudé Fourie LL.M. works as an assistent professor at the Eramus School of Law.

E. Mak
Mr.dr. E. Mak is verbonden aan de sectie Rechtstheorie van de Erasmus School of Law.
Boeken

B.C. van Beers, Persoon en lichaam in het recht, Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie

dissertatie VU Amsterdam, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, 773p. ISBN: 978-90-8974-177-6

Auteurs A.C. Hendriks
Auteursinformatie

A.C. Hendriks
Prof.mr. A.C. Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden/LUMC.