18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2012

C. van de Heyning
Dr. C. van den Heyning LL.M. is universitair docent aan het Europa Instituut, Universiteit Leiden.
Artikel

Veranderingen in de dialoog tussen Nederlandse rechters en het Hof van Justitie?

De wet prejudiciële vragen en voorstel-Halsema bezien vanuit Europees en rechtsvergelijkend perspectief

Auteurs M. de Visser
Auteursinformatie

M. de Visser
Dr. M. de Visser is universitair docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.
De stelling

Over rituele slacht en rechtsvinding

Auteurs J.J.J. Sillen
Auteursinformatie

J.J.J. Sillen
Mr. drs. J.J.J. Sillen is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

H.-M.Th.D ten Napel
Mr.dr. H.-M.Th.D. ten Napel is universitair docent bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden.
Bij de buren

La question prioritaire de constitutionnalité

De nieuwe procedure van constitutionele toetsing in Frankrijk nader bekeken

Auteurs J.T. Duin
Auteursinformatie

J.T. Duin
J.T. Duin, LLB, is masterstudent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bedankt mr. Elvier Geurink, universitair docent staats- en bestuursrecht, voor haar begeleiding bij het schrijven van dit artikel.
Boeken

Diederick Slijkerman, Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid. De verhouding tussen koning, kabinet, Kamer en kiezer, 1848-1905

Diss. UL, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2011, 467 p., ISBN 978-90-351-3704-2

Auteurs C.C. van Baalen
Auteursinformatie

C.C. van Baalen
Prof.dr. C.C. van Baalen is directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Boeken

Ernst Hirsch Ballin, De Koning. Continuïteit en perspectief van het Nederlandse koningschap

Den Haag: Boom juridische uitgevers 2012, 52 p., ISBN 9789089746344

Auteurs J.H. Reestman
Auteursinformatie

J.H. Reestman
Dr. J.H. Reestman is universitair hoofddocent staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Boeken

J.H. Gerards, Het prisma van de grondrechten

Oratie RUN, Nijmegen: RU 2011, 53 p., ISBN 978-90-818108-0-7

Auteurs L.F.M. Verhey
Auteursinformatie

L.F.M. Verhey
Prof.mr. L.F.M. Verhey is hoogleraar op de Kirchheiner leerstoel aan de Universiteit Leiden en staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State.
Boeken

J.H. Gerards, EVRM – Algemene beginselen

Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, 307 p., ISBN 978 90 12 38738 5

Auteurs A.W. Hins
Auteursinformatie

A.W. Hins
Prof.mr. A.W. Hins is hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.