18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2013

R.E. van Hellemondt
Mr. R.E.van Hellemondt is onderzoeker/docent bij de sectie Ethiek & Recht van de gezondheidszorg van het LUMC.

A.C. Hendriks
Prof. mr. A.C. Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden/LUMC.

M.H. Breuning
Prof. dr. M.H. Breuning is hoogleraar in de klinisch genetica bij de afdeling Klinische Genetica van het LUMC.

H.G. Hoogers
Prof.mr. H.G. Hoogers is universitair hoofddocent bij de vakgroep staatsrecht en internationaal recht van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij als honorair hoogleraar verge­lijkend staatsrecht verbonden aan de Carl von Ossietzky-­Universität te Oldenburg, Duitsland.

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt
Mr. P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt BA is werkzaam bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als gastdocent en -onderzoeker verbonden aan de VU Amsterdam.
De stelling

Tavernes voorstel van rijkswet

Auteurs C.B. Modderman
Auteursinformatie

C.B. Modderman
Mr. C.B. Modderman is junior universitair docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij bedankt Remco Nehmelman en Jan Willem van Rossem voor hun opmerkingen bij dit stuk.

T. Ojanen
Tuomas Ojanen is Professor of Constitutional Law at the University of Helsinki.

O.J. Tans
Dr. O.J. Tans is als rechtsfilosoof en politiek wetenschapper verbonden aan het Amsterdam University College.
Boeken

Thierry Baudet, The Significance of Borders. Why representative Government and the Rule of Law require Nation States

Diss. UL, Leiden/Boston: Brill Publishers 2012, 271 p., ISBN 978 90 04 22808 5

Auteurs H.G. Hoogers
Auteursinformatie

H.G. Hoogers
Prof. mr. H.G. Hoogers is universitair hoofdocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en honorair hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Carl von Ossietzky-Universität te Oldenburg, Duitsland.
Boeken

D.J. Elzinga, H.R.B.M. Kummeling, J. Schipper-Spanninga, Het Nederlandse kiesrecht

Deventer: Kluwer 2012, 307 p., ISBN 978-90-13-04906-0

Auteurs B. Michel
Auteursinformatie

B. Michel
B. Michel BSc LLM is promovendus staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Boeken

Gerdi Verbeet, Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter. Over de vitaliteit van onze parlementaire democratie

Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar 2012, 248 p., ISBN 978-90-388-9518-5

Auteurs G. Boogaard
Auteursinformatie

G. Boogaard
Mr. G. Boogaard is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.