18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2014
Artikel

Controversieelverklaringen

Auteurs M. van Kessel en M. Nap
Auteursinformatie

M. van Kessel
Martine van Kessel werkt als trainee bij de Randstedelijke Rekenkamer te Amsterdam aan een onderzoek naar geheimhouding in het provinciebestuur.

M. Nap
Mentko Nap is docent staatsrecht aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

B. Roorda
Mr. Berend Roorda is als docent werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker is hij verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (RuG) waar hij zich in het bijzonder bezighoudt met de (Duitse en Engelse) betogingsvrijheid. Hij dankt prof. mr. dr. J.G. Brouwer voor de verleende hulp bij het schrijven van dit artikel.

J.H. Gerards
Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards is als hoogleraar fundamentele rechten verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

B. Barentsen
Prof. Mr. B. Barentsen is als hoogleraar sociaal recht verbonden aan de Universiteit Leiden.
De stelling

Reactie op Barentsen

Auteurs J. Uzman
Auteursinformatie

J. Uzman
Mr.dr. J. (Jerfi ) Uzman is universitair docent staats- en bestuursrecht in Leiden.

J.J.J. Sillen
Mr. drs. J.J.J. Sillen is hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.