18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2015 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Herinnering aan Willem Witteveen

De ontstaansgeschiedenis van een vakgebied

Auteurs R. de Winter

R. de Winter
Artikel

Constitutionele rechtspraak in het Koninkrijk der Nederlanden – The real Deal

De beslissing van het Constitutionele Hof van Sint Maarten van 8 november 2013 (Zaak 2013/1)

Auteurs H.G. Hoogers
Auteursinformatie

H.G. Hoogers
Prof. mr. H.G. Hoogers is universitair hoofddocent bij de vakgroep staatsrecht en internationaal recht van de RuG. Hij is daarnaast als honorair hoogleraar vergelijkend staatsrecht verbonden aan de Carl von Ossietzky-Universität te Oldenburg, Duitsland.

C.B. Modderman
Mr. C.B. Modderman is docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij dankt prof. dr. H.R.B.M. Kummeling en prof. mr. R. Nehmelman voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel. Het schrijven van dit artikel werd afgerond op 29 oktober 2014.

G. Boogaard
Mr. G. Boogaard is universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

K.J. de Graaf
Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf is als adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
De stelling

Grondwet: baken of ballast?

Auteurs J.J.J. Sillen
Auteursinformatie

J.J.J. Sillen
Mr. drs. J.J.J. Sillen is hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
De stelling

Grondwet: liever baken dan ballast

Auteurs W. van der Woude
Auteursinformatie

W. van der Woude
Wytze van der Woude is universitair docent Staatsrecht aan de Universiteit Utrecht en fellow van het Montesquieu Instituut.

G. Marrero González
Guayasén Marrero González, LL.M., is a PhD candidate at the Private Law Department of Maastricht University and affiliated to the IUS COMMUNE Research School. His PhD research analyses the consequences with regard to nationality law and EU citizenship status of the independence of a devolved part of a EU member state. His research is sponsored by the Spanish Foundation la Caixa (Programa Europa 2014).

    Het debat over de aard van de Europese Unie woedt al lang: de Europese Unie kan namelijk moeilijk worden gevat in klassieke staatsrechtelijke paradigmata, omdat deze geënt zijn op de natiestaat. Zo luidt bijvoorbeeld een van de terugkerende vragen: is de EU een federale staatsvorm of niet? Volgens de klassieke benadering van Jellinek ontbeert de EU een handhavingsapparaat, en betreft het dus geen staat. Maar hoe moeten we dan de EU concipiëren? Het antwoord op deze vraag is niet enkel belangrijk op zichzelf, maar vooral met het oog op de legitimerende functie die staatsrechtelijke begrippen met zich brengen. Tegenover auteurs die in de EU een federaal systeem zien, staan anderen die erop wijzen dat de EU een Europese demos ontbeert, waardoor men, meer fundamenteel, haar legitimiteit in vraag stelt. Het doctoraal proefschrift dat in deze bijdrage wordt besproken, biedt een bijzonder interessante bijdrage aan dit debat. In wat volgt, worden eerst de principiële stellingen en voornaamste argumenten van het proefschrift besproken, waarna enkele beschouwingen worden geopperd. Het werk bestaat uit drie delen, waarbij het derde meer concrete toepassingen biedt van de twee eerste delen. Ik bespreek ze afzonderlijk.


W. Vandenbruwaene
Dr. Werner Vandenbruwaene maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Universiteit Antwerpen.