18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2015 Alle samenvattingen uitklappen

A. Cuyvers
Dr. Armin Cuyvers is Universitair Docent Europees recht aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.
Artikel

De reikwijdte van grondrechten in tijden van proportionaliteitstoetsing

Over de noodzaak van een betere afbakening van artikel 1 Eerste Protocol EVRM (eigendomsrecht) in sociale zekerheidskwesties

Auteurs A.E.M. Leijten
Auteursinformatie

A.E.M. Leijten
Mr. drs. A.E.M. (Ingrid) Leijten LL.M. is promovenda en docent bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden.

H.M.B. Breunese
Mr. Henk-Martijn Breunese is werkzaam bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is betrokken geweest bij de voorbereiding van regelgeving die in deze bijdrage aan de orde komt.

L.L. van der Laan
Mr. Lotte van der Laan is werkzaam bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is betrokken geweest bij de voorbereiding van regelgeving die in deze bijdrage aan de orde komt.
De stelling

Thorbecke was toch duidelijk?

Auteurs A.E. Schilder
Auteursinformatie

A.E. Schilder
Prof. mr. Jon Schilder is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
De stelling

De vinger op de zere plek

Auteurs H.G. Warmelink
SamenvattingAuteursinformatie

    Het staatsrecht draagt in hoofdzaak een organiek karakter en heeft de strekking de architectuur van het openbaar bestuur vast te leggen. ‘De architectuur van het openbaar bestuur’ was ook de titel van de Groningse staatsrechtconferentie waaraan Jon Schilder in zijn bijdrage refereert en de onderhavige kwestie past heel goed bij dat thema. De Gemeentewet geeft het concept van een gemeente en van het gemeentelijk bestuur door organen en hun bevoegdheden aan te duiden, ter uitwerking van de bepalingen van hoofdstuk 7 van de Grondwet. Dat architectonisch ontwerp is er niet helderder op geworden door de dualisering van het gemeentelijk bestuur. Dat lijkt los te staan van de kwestie die hier aan de orde is, maar schijn bedriegt. Dat moet ik even uitleggen.


H.G. Warmelink
Mr. Han Warmelink is universitair hoofddocent staatsrecht aan de Universiteit Groningen.
Bij de buren

Constitutional backsliding in Hungary

Auteurs M. Varju en N. Chronowski
Auteursinformatie

M. Varju
Marton Varju, research fellow Institute of Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences.

N. Chronowski
Nora Chronowski, research fellow Institute of Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences.

W. Vandenbruwaene
Dr. Werner Vandenbruwaene maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Universiteit Antwerpen.
Boeken

Aruna Sathanapally, Beyond Disagreement – Open Remedies in Human Rights Adjudication

Oxford University Press (2012) ISBN 978-0-19-966930-1, 256p.

Auteurs J. Uzman
Auteursinformatie

J. Uzman
Mr. dr. J. (Jerfi) Uzman is als universitair docent verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden.
Boeken

G. Voerman (redactie), Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte II

Deel 4 Montesquieu-reeks, Den Haag: Montesquieu-instituut, ISBN/EAN: 9789491616020, 96 blz.

Auteurs G. Boogaard
Auteursinformatie

G. Boogaard
Mr. G. (Geerten) Boogaard is universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.