18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2015

G. Boogaard
Mr. Geerten Boogaard is docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

R. de Jong
Dr. R. de Jong is onderzoeker bij de Kiesraad.
Wetgeving

Democratie en antidemocratische groeperingen

Auteurs P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt
Auteursinformatie

P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt
Mr. Paul van Sasse van Ysselt, Ministerie van Binnenlandse Zake en Koninkrijksrelaties, ambtelijk auteur van de in deze rubriek besproken kabinetsnotitie Antidemocratische groeperingen. Voorts verbonden aan de VU Amsterdam, afdeling staatsen bestuursrecht.

J.J. Ottink
Mr. Jasper Ottink studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verleent als jurist rechtsbijstand aan consumenten.

R. Janssen
Robin Janssen is masterstudent rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit Leiden.

S.C. Loeffen
Mr. dr. Sandor Loeffen is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit.
Artikel

Niels van Driel en Ron de Jong, De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen

Amsterdam: Boom 2014, 287 p., ISBN 978 90 895 3259 6

Auteurs N. Efthymiou
Auteursinformatie

N. Efthymiou
Mr. dr. Nick Efthymiou is universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.