18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2020

L.S.A. Trapman
Leon Trapman is docent bij de Vaksectie Staatsrecht van de Radboud Universiteit.
Artikel

Waterschapsverkiezingen nieuwe stijl: een succesverhaal?

Auteurs H.J.M. Havekes en I.D.M. Elfferich-Rodenburg
Auteursinformatie

H.J.M. Havekes
Prof. mr. H.J.M. (Herman) Havekes werkt bij de Unie van Waterschappen te Den Haag en is tevens bijzonder hoogleraar Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit Utrecht.

I.D.M. Elfferich-Rodenburg
Drs. I.D.M. (Ilona) Elfferich-Rodenburg LLB werkt bij de Unie van Waterschappen te Den Haag.

S.P. van Oort
Mr. drs. Simon van Oort is trainee wetgevingsadviseur en schrijft dit stuk op persoonlijke titel.
Wetgeving

Het verbieden van Outlaw Motorcycle Gangs

Over het wetsvoorstel ‘Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties’

Auteurs J. Koornstra, B. Roorda en J.G. Brouwer
Auteursinformatie

J. Koornstra
J. Koornstra verricht promotie­onderzoek bij het Centrum voor Openbare Orde & Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid naar het spanningsveld tussen de aanpak van onrechtmatige organisaties en de verenigingsvrijheid.

B. Roorda
B. Roorda is universitair docent en senioronderzoeker bij het COOV.

J.G. Brouwer
J.G. Brouwer is hoogleraar­-directeur van het COOV.
De stelling

De kool en de geit van de Staatscommissie parlementair stelsel

De rol van de Eerste Kamer in de herzieningsprocedure; Een verenigde vergadering?

Auteurs J. Kiewiet
Auteursinformatie

J. Kiewiet
Mr. dr. Jeroen Kiewiet is universitair docent rechtstheorie aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

S.L.R. Verschuur
Mr. drs. S.L.R. Verschuur, lic. is letterkundige en jurist. Zij werkt als vertaler en doet in haar vrije tijd juridisch onderzoek.
Boeken

Jed W. Atkins, Roman Political Thought

Cambridge: Cambridge University Press 2018 (Series Key Themes in Ancient History), 240 p. met index, ISBN 978-1-107-10700-7 (Hardback), ISBN 978-1-107- 51455-3 (Paperback)

Auteurs J. Giltaij
Auteursinformatie

J. Giltaij
Jacob Giltaij is universitair docent Algemene rechtsleer aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en universitair onderzoeker aan het Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives (eurostorie.org) van de Finse Academie der Wetenschappen.