18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2021
Artikel

Algoritmische beslisregels vanuit constitutioneel oogpunt

Tweedeling tussen algemene regels en concrete toepassing onder druk

Auteurs J. Goossens, E.M.H. Hirsch Ballin en E.Y. van Vugt
Auteursinformatie

J. Goossens
Jurgen Goossens is werkzaam als universitair hoofddocent aan Tilburg University, Department of Public Law & Governance.

E.M.H. Hirsch Ballin
Ernst Hirsch Ballin is werkzaam als universiteitshoog­leraar aan Tilburg University, Department of Public Law & Governance.

E.Y. van Vugt
Eva van Vugt is werkzaam als promovenda aan Tilburg University, Department of Public Law & Governance.
Artikel

Het Koninkrijk als rechtspersoon

Een verkenning

Auteurs H.G. Hoogers
Auteursinformatie

H.G. Hoogers
Prof. mr. H.G. (Gerhard) Hoogers is universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en honorair hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Carl von Ossietzky-Universiteit in Oldenburg.
Wetgeving

Het geleidelijk herstel van de normale bestuurlijke verhoudingen op Sint Eustatius

Analyse van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Auteurs M. Hillbrands en A.E. van Rooij
Auteursinformatie

M. Hillbrands
Mr. M. (Marijn) Hilbrands was als medewerker van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties betrokken bij de totstandkoming van de wet die in deze bijdrage wordt beschreven.

A.E. van Rooij
Mr. dr. A.E. (Mandy) van Rooij was als medewerker van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrokken bij de totstandkoming van de wet die in deze bijdrage wordt beschreven.
De stelling

Nood maakt wet?

Digitaal vergaderen door lokale volksvertegenwoordigers, ook na corona

Auteurs L. van Kalken
Auteursinformatie

L. van Kalken
Mr. L. van Kalken is als docent en onderzoeker Staatsrecht verbonden aan de Erasmus School of Law in Rotterdam. Zij doet onderzoek naar ‘Raadsakkoorden’ in gemeenten, is Thorbecke-fellow en is daarnaast als lid van de commissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming betrokken bij de evaluatie van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming bij provincies, waterschap­pen en gemeenten.
Bij de buren

Lock him up of presidential harassment?

Het arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof in Trump v. Vance

Auteurs J.E. Oldeman
Auteursinformatie

J.E. Oldeman
Mr. J.E. (Anna) Oldeman is junior docent en promovenda Staatsrecht aan de Radboud Universiteit.
Boeken

P.P.T. Bovend’Eert, De Koning en de monarchie. Toekomstbestendig?

Deventer: Wolters Kluwer 2020; isbn 978 901 316 024 6, ix + 301 pagina’s

Auteurs E.J. Janse de Jonge
Auteursinformatie

E.J. Janse de Jonge
Dr. E.J. Janse de Jonge is lid van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).
Boeken

W. Voermans, Het verhaal van de grondwet. Zoeken naar wij

Amsterdam: Prometheus 2019. 512 pagina’s, ISBN 978 90 446 4001 4

Auteurs J.J.J. Sillen
Auteursinformatie

J.J.J. Sillen
Mr. drs. J.J.J. (Joost) Sillen is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit.