18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2021

A.W. Hins
Wouter Hins, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht tot 2018, gepromoveerd bij Jan de Meij in 1991.

N. de Boer
Mr. Dr. Nik de Boer is universitair docent constitutioneel recht bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de Universiteit van Amsterdam en lid van het Amsterdam Centre for European Law and Governance.

H.M.B. Breunese
Mr. H.M.B. Breunese is werkzaam bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van een aantal van de grondwetsvoorstellen die in deze bijdrage worden genoemd, waaronder het herijkingsvoorstel dat centraal staat.
Wetgeving

Verkiezingen in tijden van corona

Over de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Auteurs W.A.E. Brüheim
Auteursinformatie

W.A.E. Brüheim
Mr. W.A.E. (Edward) Brüheim is senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en geassocieerd onderzoeker bij het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.
De stelling

Erken het gewicht van de EU en de Grondwet

Auteurs M. Hillebrandt, M. den Heijer en C.A. Groenendijk
Auteursinformatie

M. Hillebrandt
Dr. Maarten Hillebrandt is postdoctoraal onderzoeker aan het Eric Castrén Instituut, Universiteit van Helsinki.

M. den Heijer
Mr. dr. Maarten den Heijer is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

C.A. Groenendijk
Prof. mr. Kees Groenendijk is emeritus hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

G.R. de Groot
Prof. dr Gerard-René de Groot is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Aruba en emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht.

E.J. Janse de Jonge
Dr. E.J. (Eric) Janse de Jonge is onder meer lid van het Adviescollege Toetsing Regeldruk in Den Haag.