18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2021

J.H.J. de Wildt
Mr. J.H.J. (Jeroen) de Wildt werkte van 1975-2010 bij de rijksoverheid in advies-, beleids-, wetgevings- en managementfuncties, vooral in de kaders van het emancipatiebeleid en de gelijkebehandelingswetgeving.

R.H.T. Jansen
Mr. drs. Rowin Jansen is als docent en promovendus verbonden aan het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit.
Wetgeving

De aanhouder wint (misschien)

Het voorstel van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Auteurs J. Westerweel
Auteursinformatie

J. Westerweel
Mr. dr. J. (Joost) Westerweel is werkzaam als senior beleidsmedewerker bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is hij als Thorbecke-Fellow verbonden aan de Thorbeckeleerstoel van de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

L.M. Nijenhuis
Laurien Nijenhuis is junior docent aan de Universiteit van Amsterdam.

M.P. Kuijvenhoven
M.P. Kuijvenhoven is werkzaam als jurist bij de Raad van State. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

W. Scherpenisse
Mr. W. Scherpenisse is als wetenschappelijk docent staatsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

E. Janse de Jonge
De auteur is onder meer lid van het Adviescollege Toetsing Regeldruk in Den Haag.
Boeken

J. Westerweel, Lokale democratische innovatie. Een juridische analyse (Recht en praktijk nr. DR2 (diss. Leiden)

Deventer: Wolters Kluwer 2021, 357 pagina’s, ISBN 978 90 13 15904 2

Auteurs A.E. Schilder
Auteursinformatie

A.E. Schilder
A.E. (Jon) Schilder is hoogleraar staats­ en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.