18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Stresstest voor het formeren nieuwe stijl

Procedurele en andere kanttekeningen bij de kabinetsformatie 2021-22

Trefwoorden kabinetsformatie, politieke blokkades, verkenningsfase, formatiewet, electoraal spanningsveld
Auteurs A.C.M.W. van Kessel
SamenvattingAuteursinformatie

  De kabinetsformatie die volgde op de Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 brak alle records. Uiteindelijk trad pas na 299 dagen het kabinet-Rutte IV aan. Dat is overigens geen internationaal record. Dat staat nog steeds op naam van de Belgen, die pas 541 dagen na de parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 een nieuwe federale ministersploeg, geleid door Elio Di Rupo, zagen aantreden. Na de verkiezingen van 26 mei 2019 volgde trouwens een nieuwe Belgische recordpoging, die ternauwernood mislukte: na 494 dagen werd het kabinet-De Croo beëdigd. De Belgen kunnen ter verdediging van hun lange formaties wijzen op de uiterst gecompliceerde federale structuur van hun land, een moeilijkheid die nog eens wordt versterkt doordat de Belgische kiezer recent regelmatig een partij de grootste maakt, die uit is op uiteenvallen van de federatie (N-VA). Dat excuus heeft de Nederlandse politiek niet.


A.C.M.W. van Kessel
Dr. A.C.M.W. (Alexander) van Kessel is onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Deze bijdrage is een bewerking van het artikel Van Kessel 2022.
Artikel

De voorbereiding van wetgeving door de Tweede Kamer, terug naar het oude?

Trefwoorden voorbereidingsfase, aanbevelingen, medewetgevende functie, wetgevingsprocedure, Werkgroep Versterking functies Tweede Kamer
Auteurs T.E.J.H. van Gennip
SamenvattingAuteursinformatie

  Eind december 2021 bracht de Werkgroep Versterking functies Tweede Kamer een rapport uit. Zij komt daarin met interessante ideeën over de medewetgevende, controlerende en vertegenwoordigende functie van de Tweede Kamer. Deze bijdrage gaat alleen over de aanbevelingen van de Werkgroep inzake de medewetgevende functie. Nog concreter gaat het over de voorbereidingsfase van de wetgevingsprocedure in de Tweede Kamer. De Werkgroep Versterking functies Tweede Kamer (hierna: de Werkgroep) komt op dit punt tot de stellingname dat er meer aandacht moet komen voor wetgeving.


T.E.J.H. van Gennip
Mr. dr. T.E.J.H. (Toni) van Gennip is universitair docent bij de vaksectie staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Artikel

De Evaluatiewet Wfpp: tussenstation of voorlopig eindstation?

Trefwoorden Evaluatiewet Wfpp, subsidieregeling, giftenregeling
Auteurs J.L.W. Broeksteeg en J. Gijsenbergh
SamenvattingAuteursinformatie

  Op 12 april jl. stemde de Tweede Kamer in met de ‘Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet’ (hierna: de Evaluatiewet Wfpp). De aanleiding voor het wetsvoorstel was – hoewel niet expliciet in het wetsvoorstel weergegeven – meerledig. Van de zijde van Group of States against Corruption (GRECO) is telkenmale aangedrongen op duidelijke regels omtrent (transparante) partijfinanciering. Bovendien doen zich in de praktijk met enige regelmaat vragen voor over de aanvaardbaarheid van giften en buitenlandse financiering.


J.L.W. Broeksteeg
Prof. mr. J.L.W (Hansko) Broeksteeg is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

J. Gijsenbergh
Dr. J. (Joris) Gijsenbergh is postdoc aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Wetgeving

Van partij naar persoon? Niet als het aan de Raad van State ligt

Het advies over het wetsvoorstel ‘Met één stem meer keus’

Trefwoorden Raad van State, adviezen, wetsvoorstellen
Auteurs E.Y. van Vugt
SamenvattingAuteursinformatie

  Op 16 juni jl. publiceerde de Raad van State op zijn website 125 adviezen van de Afdeling advisering. Een daarvan had betrekking op het wetsvoorstel ‘Met één stem meer keus’, dat strekt tot wijziging van het kiesstelsel. Het advies is ronduit vernietigend. Dit artikel bespreekt de kritiek van de Afdeling advisering van de Raad van State op het voorstel, met hier en daar een kritische kanttekening of aanvulling.


E.Y. van Vugt
Mr. dr. E.Y. (Eva) van Vugt is universitair docent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht.

  De stelling luidt: ‘De Wet open overheid is onwerkbaar voor (vooral kleine) decentrale overheden vanwege de omvang van de actieve informatieplicht.’
  Cornelis van der Sluis is het met deze stelling (genuanceerd) eens.


C.N. van der Sluis
Mr. dr. C.N. (Cornelis) van der Sluis is advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten te Rotterdam, rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant en initiatiefnemer van de website www.overheidenopenbaarheid.nl.