Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Article

De Evaluatiewet Wfpp: tussenstation of voorlopig eindstation?

Trefwoorden Evaluatiewet Wfpp, subsidieregeling, giftenregeling
Auteurs J.L.W. Broeksteeg en J. Gijsenbergh
Auteursinformatie

J.L.W. Broeksteeg
Prof. mr. J.L.W (Hansko) Broeksteeg is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

J. Gijsenbergh
Dr. J. (Joris) Gijsenbergh is postdoc aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
  • Samenvatting

      Op 12 april jl. stemde de Tweede Kamer in met de ‘Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet’ (hierna: de Evaluatiewet Wfpp). De aanleiding voor het wetsvoorstel was – hoewel niet expliciet in het wetsvoorstel weergegeven – meerledig. Van de zijde van Group of States against Corruption (GRECO) is telkenmale aangedrongen op duidelijke regels omtrent (transparante) partijfinanciering. Bovendien doen zich in de praktijk met enige regelmaat vragen voor over de aanvaardbaarheid van giften en buitenlandse financiering.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.