Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Article

Transparantienormen voor ministers en staatssecretarissen

Trefwoorden transparantienormen, integriteit, gedragscode integriteit bewindspersonen, handboek voor bewindspersonen (het blauwe boek), bewindspersonen
Auteurs M.H.W.C.M. Theunisse
DOI
Auteursinformatie

M.H.W.C.M. Theunisse
Mr. M.H.W.C.M. (Max) Theunisse MJur is als promovendus verbonden aan de sectie Bestuursrecht en het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij bereidt een proefschrift voor over de juridische normen voor bestuurlijke integriteit.
  • Samenvatting

      De Gedragscode integriteit bewindspersonen en eerder al het Handboek voor bewindspersonen bevatten transparantienormen voor bewindspersonen. Die normen verplichten ministers en staatssecretarissen ertoe transparant te zijn over bepaalde aspecten van hun persoonlijke leven. In dit artikel wordt nagegaan hoe de transparantienormen inzake geschenken, nevenfuncties, functies na de ambtsperiode, financiële en zakelijke belangen en belangen van relaties luiden. De auteur bekijkt de normen tegen een rechtsstatelijke en grondrechtelijke achtergrond en doet aanbevelingen voor wijzigingen. De meest fundamentele kritiek is dat een wettelijke grondslag voor de transparantienormen ontbreekt, terwijl ze wel een inmenging kunnen vormen in de persoonlijke levenssfeer.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.