Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Article

Gezag door mysterie. Transparantieverplichtingen voor rechters voor giften, nevenbetrekkingen en financiële belangen

Trefwoorden rechterlijke macht, rechter, transparantie, integriteit, nevenfuncties
Auteurs J.E. Soeharno
DOI
Auteursinformatie

J.E. Soeharno
Prof. mr. dr. J.E. (Jonathan) Soeharno is hoogleraar rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat (Of Counsel) bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Hij is raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en docent beroepsethiek (zittende magistratuur) bij de SSR. Voor een actueel overzicht zie www.uva.nl/profiel/j.e.soeharno.
 • Samenvatting

   Transparantie bij rechtspraak is niet vanzelfsprekend. Lang is het transparantie-uitgangspunt geweest dat de rechter – een instituut – slechts sprak door het vonnis. Dat idee is in de afgelopen jaren sterk veranderd.
   Dit artikel onderzoekt verscheidene typen transparantieverplichtingen voor rechters en rechtspraak, variërend van (interne) meldplichten, (interne) toestemmingsvereisten tot (interne en externe) registratieverplichtingen.
   Kort gezegd (i) ontbreken transparantieverplichtingen ten aanzien van toegestane giften, (ii) zijn transparantieverplichtingen behoorlijk uitgewerkt ten aanzien van nevenfuncties maar is de handhaving gebrekkig en (iii) ontbreken transparantieverplichtingen ten aanzien financiële belangen van rechters maar wordt in dit opzicht een meldplicht verwacht.
   Uit de evaluatie blijkt dat – wanneer de (gerichte) meldplicht inzake financiële belangen wordt ingevoerd – de regelingen in internationaal opzicht langzamerhand ergens op beginnen te lijken. Toch behoeft dit stelsel op belangrijke punten versterking. Deze zaken kunnen immers twijfels oproepen over magistratelijke kernwaarden als onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van zowel individuele rechters als de rechtspraak als geheel. Datzelfde zou overigens ook kunnen worden gezegd over transparantie ten aanzien van andere onderwerpen als disciplinaire maatregelen en zaakstoedeling.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.