18796664_covr Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) beoogt belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

In elke editie worden wetenschappelijke artikelen opgenomen. Daarnaast zijn er enkele vaste rubrieken. In de rubriek ‘Wetgeving’ worden wetsvoorstellen becommentarieerd. De rubriek ‘Bij de buren’ belicht relevante constitutionele ontwikkelingen in diverse andere landen. Tot slot worden recent in binnen- en buitenland verschenen boeken besproken en gesignaleerd.

TvCR maakt onderdeel uit van de activiteiten van de Staatsrechtkring, de vereniging van staatsrechtbeoefenaars.

Redactiesecretariaat
De redactie verwelkomt graag bijdragen voor TvCR. U kunt uw bijdrage zenden aan de redactiesecretaris, mw. T.G. Geul. Ook voor auteursrichtlijnen kunt u bij haar terecht via info@mata-biak.nl of tvcr@staatsrechtkring.nl. 

Redactie

Mr.dr. M.L. van Emmerik (hoofdredacteur), mr.dr. G.J.A. Geertjes, mr.dr. L.C. Groen, prof.mr. G. Hoogers, mr.dr. M.M. Julicher, mr.dr. G. Karapetian, mr.dr. P. de Morree, prof.mr.drs. J. Sillen, mr. M. Vetzo, mr.dr. E.Y. van Vugt