Tvgr_omslag_large
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Vanwege maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) schorten we voorlopig het drukken van tijdschriftnummers op. Wanneer bezorging van de papieren tijdschriftnummers weer mogelijk is, worden deze alsnog gedrukt en aan abonnees verstuurd. De digitale artikelen van elk nieuw nummer worden online geplaatst in dit tijdschriftportaal. Daarnaast zullen wij een link opnemen naar de PDF van de gehele aflevering. Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer voor u klaarstaat.

Aflevering 1, 2004
Column

Mag ik eerst uw paspoort even zien?

Auteurs J Legemaate

J Legemaate

Ph.S. Kahn
Discussie en Column

Het zelfbeschikkingsrecht: een oud debat in nieuw licht

Auteurs J. Legemaate

J. Legemaate

J.E.M. Akveld

C.A. Grezel


Nieuws

Berichten

Auteurs
Jurisprudentie

2004/1 Naleving bezoektijdenregeling in revalidatiecentrum.

Gerechtshof Amsterdam (mrs. Streefkerk, Van der Reep, Van Tuyll van Serooskerken-Röell) d.d. 20 maart 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/2 Schending geheimhoudingsplicht; belangenafweging.

Gerechtshof Amsterdam (mrs. Streefkerk, Van Tuyll van Serooskerken-Röell en Sieburgh) d.d. 17 juli 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/3 (Keurings)arts; ontvankelijkheid; gebruik deskundigenrapport; vereisten deskundigenrapport: waarschuwing.

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville, voorzitter, mr. C.C. Dedel-van Walbeek, lid-jurist, prof. dr. G. Hennemann, dr. J.E. Prinsen en drs. A.J.M.F. Janssen, leden-artsen, mr. P.C. Römer, secretaris) d.d. 3 juni 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/4 Gynaecoloog; supervisie, uitvoerig gemotiveerde maatregel: schorsing.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. E.J. van Sandick, mr. H.J. Sluyters-Hamburger, leden-juristen, prof. dr. G.H.A. Visser, J.S. Pöll, leden-artsen beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 2

Auteurs


Jurisprudentie

2004/5 Longarts; gemiste diagnose, gebrekkig dossier: waarschuwing.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. M.J.F. Zeven-Postma, mr. P.M. Brilman, leden-juristen, prof. dr. J.B.L. Hoekstra, dr. J.H. Hulshof, leden-artsen beroepsgenoten, mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 27 augustus 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2003/6 Huisarts; afwijking van de medisch professionele standaard, informatieplicht: waarschuwing.

Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven (prof. mr. F.C.B. van Wijmen, plv.voorzitter, mr. C.E.L.M. Smeenk-van der Weijden, lid-jurist, dr. E. Nobel, M.H.D.J. Zwart-van der Weerd en dr. C. van der Heul, plv-leden-artsen, mr. drs. H.L.E. van Dijck, plv. secretaris) d.d. 28 augustus 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/7 Geen eenzijdige invoering van de preferentiemaatregel in de medewerkersovereenkomst.

Gerechtshof Arnhem (mrs. Houtman, Smeeïng-van Hees en van der Kwaak) d.d. 7 oktober 2003.

AuteursG.R.J. de Groot