01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2004
Gezichtspunt

Mag ik eerst uw paspoort even zien?

Auteurs J Legemaate

J Legemaate

J. Legemaate

Ph.S. Kahn

J.E.M. Akveld

C.A. Grezel


Nieuws

Berichten

Auteurs
Jurisprudentie

2004/1 Naleving bezoektijdenregeling in revalidatiecentrum.

Gerechtshof Amsterdam (mrs. Streefkerk, Van der Reep, Van Tuyll van Serooskerken-Röell) d.d. 20 maart 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/2 Schending geheimhoudingsplicht; belangenafweging.

Gerechtshof Amsterdam (mrs. Streefkerk, Van Tuyll van Serooskerken-Röell en Sieburgh) d.d. 17 juli 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/3 (Keurings)arts; ontvankelijkheid; gebruik deskundigenrapport; vereisten deskundigenrapport: waarschuwing.

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville, voorzitter, mr. C.C. Dedel-van Walbeek, lid-jurist, prof. dr. G. Hennemann, dr. J.E. Prinsen en drs. A.J.M.F. Janssen, leden-artsen, mr. P.C. Römer, secretaris) d.d. 3 juni 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/4 Gynaecoloog; supervisie, uitvoerig gemotiveerde maatregel: schorsing.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. E.J. van Sandick, mr. H.J. Sluyters-Hamburger, leden-juristen, prof. dr. G.H.A. Visser, J.S. Pöll, leden-artsen beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 2

Auteurs


Jurisprudentie

2004/5 Longarts; gemiste diagnose, gebrekkig dossier: waarschuwing.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. M.J.F. Zeven-Postma, mr. P.M. Brilman, leden-juristen, prof. dr. J.B.L. Hoekstra, dr. J.H. Hulshof, leden-artsen beroepsgenoten, mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 27 augustus 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2003/6 Huisarts; afwijking van de medisch professionele standaard, informatieplicht: waarschuwing.

Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven (prof. mr. F.C.B. van Wijmen, plv.voorzitter, mr. C.E.L.M. Smeenk-van der Weijden, lid-jurist, dr. E. Nobel, M.H.D.J. Zwart-van der Weerd en dr. C. van der Heul, plv-leden-artsen, mr. drs. H.L.E. van Dijck, plv. secretaris) d.d. 28 augustus 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/7 Geen eenzijdige invoering van de preferentiemaatregel in de medewerkersovereenkomst.

Gerechtshof Arnhem (mrs. Houtman, Smeeïng-van Hees en van der Kwaak) d.d. 7 oktober 2003.

AuteursG.R.J. de Groot