01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5, 2004
Column

Rechtsbescherming en medisch wetenschappelijk onderzoek

Auteurs H.D.C. Roscam Abbing

H.D.C. Roscam Abbing

J.A. Bovenberg

H. Nys

H.D.C. Roscam Abbing

R.C.W. van Gils
Nieuws

In memoriam L.A.M. van Zenderen

Auteurs J.H. Hubben

J.H. Hubben


Jurisprudentie

2004/33 Toepasselijkheid inzage- en blokkeringsrecht ex art. 7:464 lid 2 sub b BW

Hoge Raad der Nederlanden (mr. J.B. Fleers, voorzitter, D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein en E.J. Numann, raadsheren) d.d. 26 maart 2004 (m.nt. J. van der Burg).

Auteurs


Jurisprudentie

2004/34 Vergoeding inkomstenderving apotheekhoudende huisartsen als gevolg van gedwongen sluiting praktijkapotheken; ongerechtvaardigde verrijking

Gerechtshof te Arnhem (mrs. Steeg, De Boer en Tjittes) d.d. 3 februari 2004.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/35 Huisarts; klacht over melding vermeend disfunctioneren van collega-huisarts bij IGZ; medisch oordeel zonder enige vorm van anamnese of onderzoek: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. A.D.R.M. Boumans, mr. P.M. Brilman, leden-juristen; H.J. Blok, M.A.P.E. Bulder-van Beers, leden-beroepsgenoten; mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 29 april 2004.

Auteurs


Jurisprudentie

2004/38 Levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk (schriftelijk) verzoek; vervolging terzake van moord c.q. doodslag; overschrijding redelijke termijn ex. art. 6 lid 1 EVRM; OM niet-ontvankelijk

Gerechtshof te 's-Gravenhage (mrs. Ritter, Kramer en Van Dissel, griffier mr. Jans) d.d. 3 maart 2004.

Auteurs