01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 8, 2006

J. Legemaate

M.C. Ploem

A.J. Broersma
Jurisprudentie

Kroniek rechtspraak strafrecht

Auteurs W.L.J.M. Duijst

W.L.J.M. Duijst
Discussie

Opgedrongen ontslag

Auteurs D.W. Oppedijk

D.W. Oppedijk


Discussie

Naschrift J.C.J. Dute

Auteurs
Jurisprudentie

2006/41 Buitenlandse arts (Iraanse interniste); weigering afgifte vakbekwaamheidsverklaring: beroep ongegrond

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (mr. P. van Dijk, voorzitter, mr. J.A.M. van Angeren en mr. C.J.M. Schuyt, leden en mr. A.M. van Meurs-Heuvel, ambtenaar van Staat) d.d. 21 juni 2006.

Auteurs
Jurisprudentie

2006/43 Apotheker; verantwoordelijkheid voor interactiesignalen van het computersysteem; onvoldoende instructie aan personeel; verzuim contact op te nemen met voorschrijvend huisarts: waarschuwing

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen (mr. T. Duursma, voorzitter, mw. F.I. Jonkman, J.L. Riemersma en E.E. Gerbrands, lid-apothekers, mw. mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme, mr. J.Sj. Dijkstra, secretaris) d.d. 20 februari 2006.

Auteurs


Jurisprudentie

2006/44 Verpleegkundige; onjuiste medicatie toegediend; geen controle medicatie; afgezien van melding fout: waarschuwing

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven (prof. mr. F.C.B. van Wijmen, voorzitter, mr. E.J.M. Walstock-Krens, lid-jurist, A.E. Teuwissen, drs. C. van Mierlo-Renia en M. IJzerman, leden-verpleegkundigen, mr. J.C. Out, secretaris) d.d. 19 juni 2006.

Auteurs


Jurisprudentie

2006/45 Verpleegkundige; toepassen Shiatsu-therapie betreft individuele gezondheidszorg; geen tekortschieten in zorgplicht: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. W. Jonkers en prof. mr. H.L.C. Hermans, leden-juristen, S.R. Doop en drs. H.G.M. Menke, leden-beroepsgenoten, mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 13 juli 2006.

Auteurs


Jurisprudentie

2006/46 Machtigingsprocedure zorgverzekeraar voor gebruik Plavix niet in strijd met Zorgverzekeringswet en WBP

Gerechtshof Amsterdam (mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en R.J.F. Thiessen) d.d. 23 februari 2006.

Auteurs


Jurisprudentie

2006/47 Inbeslagneming dossier Gezondheidszorg 0-4 jarigen bij gezinsvoogdij; ontoereikende motivering van zeer uitzonderlijke omstandigheden die inbreuk op verschoningsrecht rechtvaardigen

Hoge Raad (C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, J.P. Balkema, B.C. de Savornin Lohman, J. de Hullu en W.E. Thomassen, raadsheren, S.P. Bakker, griffier) d.d. 9 mei 2006 (m.nt. mw. prof. mr. W.R. Kastelein).

AuteursH.D.C. Roscam Abbing