01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2008

J. Legemaate

M.C. Ploem
Artikel

De nieuwe Geneesmiddelenwet

Auteurs M.D.B. Schutjens

M.D.B. Schutjens
Praktijk

Verslag najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2007

De Wet marktordening gezondheidszorg

Auteurs T.A.M. van den Ende

T.A.M. van den Ende
Jurisprudentie

Kroniek rechtspraak civiel recht

Auteurs M.J.J. de Ridder

M.J.J. de Ridder
Discussie

Wetsevaluaties; enig commentaar

Auteurs M.A.J. Eijkman

M.A.J. Eijkman


Jurisprudentie

2008/9 Verzoek tot openbaarmaking medische gegevens onder reikwijdte Wob; bescherming persoonlijke levenssfeer na overlijden: verzoek afgewezen

Voorzieningenrechter Rechtbank Dordrecht (mr. P.K. Nihot) d.d. 4 december 2007.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/10 KNMG; herregistratie huisarts; onderlinge waarneming; verplicht lidmaatschap huisartsengroep in casu in strijd met art. 11 lid 1 EVRM

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (mr. D.A.C. Slump, voorzitter, mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen en mr. K.J.M. Mortelmans, leden, mr. L.E.M. Wilbers-Taselaar, ambtenaar van Staat) d.d. 9 januari 2008.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/11 Contracteerruimte AWBZ: stelsel van kostenbeheersing niet onrechtmatig

Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage (mr. H.F.M. Hofhuis) d.d. 13 november 2007.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/12 Belang bij informatie weegt zwaarder dan belang van melder incident; dossierplicht

Voorzieningenrechter Rechtbank Zwolle-Lelystad (mr. Y. Telenga) d.d. 20 december 2007.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/13 Huisarts; toestemmingsvereiste beide met gezag belaste ouders bij verwijzing; geneeskundige verklaring van behandelend arts: waarschuwing

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle (mr. D.J. van Dijk, voorzitter, mr. W.J.B. Cornelissen, lid-jurist, S. de Jong, M.D. Klein Leugemors en J.M. Komen, leden-geneeskundigen, mr. K.M. Dijkman, secretaris) d.d. 26 juli 2007.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/14 Kinder- en jeugpsychiater; recht op informatie niet-gezagdragende ouder: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. E.J. van Sandick, voorzitter, mr. L.F. Gerretsen-Visser en prof. mr. H.L.C. Hermans, leden-juristen, drs. H.J. Blok en drs. M.A.P.E. Bulder-van Beers, leden-beroepsgenoten, mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 4 september 2007.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/15 Voorwaardelijk opzet op het doden; vrijspraak

Rechtbank Almelo (mr. Rikken, voorzitter, mr. Stoové en mr. Teekman, rechters) d.d. 4 januari 2008.

AuteursE.T.M. Olsthoorn-Heim