01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2008
Column

Europees recht kritischer bezien

Auteurs J.C.J. Dute

J.C.J. Dute

Th.A.M. te Braake

E. Dans
Discussie en Column

Het militaire, geïntegreerde geneeskundige zorgmodel

Auteurs J.H.G. Lankhorst

J.H.G. Lankhorst


Jurisprudentie

2008/16 Ontbreken functionerend samenwerkingsverband neurologen; opzegging toelatingsovereenkomst; afzonderlijk zaakdossier m.b.t. functioneren van neuroloog geen persoonsregistratie in de zin van de WPR; geen recht op beëindigingsvergoeding

Hoge Raad der Nederlanden (J.B. Fleers, voorzitter, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels, raadsheren) d.d. 7 december 2007.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/17 Gynaecoloog; omkeringsregel; keizersnede aangewezen teneinde schade door zuurstoftekort in de hersenen zoveel mogelijk te voorkomen; norm met voldoende specifiek karakter

Hoge Raad der Nederlanden (J.B. Fleers, voorzitter, P.C. Kop, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, raadsheren) d.d. 7 december 2007.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/18 Beroepsgeheim; voorlopig deskundigenbericht; verschaffing medische gegevens aan medisch adviseur van de wederpartij; blokkeringsrecht

Hoge Raad der Nederlanden (D.H. Beukenhorst, voorzitter, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, W.D.H. Asser en E.J. Numann, raadsheren) d.d. 22 februari 2008.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/19 Psychiater: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen; inzage- en blokkeringsrecht bij rijbewijskeuringen; klacht gegrond: waarschuwing

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle (mr. W.J.B. Cornelissen, voorzitter, prof. mr. J.C.J. Dute, lid-jurist, prof. dr. F.A.M. Kortmann, S. Tiemersma en M.D. Klein Leugemors, leden-geneeskundigen, mr. H. van der Poel-Berkovits, secretaris) d.d. 23 augustus 2007.

Auteurs


Jurisprudentie

2008/20 Arts: beoordeling klacht alleen door eigen beroepsgenoten (art. 57 jo. art. 55 lid 2 Wet BIG): klachten ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, mr. W. Jonkers en mr. L.F. Gerretsen-Visser, leden-juristen, mr. drs. W.A. Faas en mr. drs. M.J. Kelder, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 18 

AuteursT. Hartlief