01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2009
Gezichtspunt

Ziekenhuis en medisch specialist: hoe verder?

Auteurs J.K.M. Gevers

J.K.M. Gevers

J.H. Hubben

Ph.S. Kahn
Overzicht jurisprudentie

Kroniek rechtspraak EU

Auteurs M.T. de Gans

M.T. de Gans


Berichten

Redactiewisseling

Auteurs


Jurisprudentie Bestuursrecht

2009/1 Weigering MSRC van inschrijving in register van cardiologen van in het buitenland opgeleide cardioloog; geen verplichting MSRC tot het vinden van een plaats voor het volgen van een aanvullende beoordelingsstage; geen vergoeding van materiële en beperkte vergoeding van immateriële schade; geen sprake van overschrijding redelijke termijn

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, voorzitter, mr. W. van den Brink en mr. C.W. Mouton, leden, mr. T.E. Larsson-van Reijsen, ambtenaar van Staat) d.d. 1 oktober 2008.

Auteurs




Jurisprudentie Civiel recht

2009/3 Nevenwerkzaamheden chirurgen; schade aan belangen ziekenhuis: toestemming terecht onthouden

Scheidsgerecht Gezondheidszorg (mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter, dr. C.H.R. Bosman en drs. J. Kevenaar RC, leden, mr. drs. J.C.W. de Sauvage Nolting, griffier) d.d. 8 augustus 2008.

Auteurs


Jurisprudentie Tuchtrecht BIG

2009/4 Bedrijfsarts; zonder overleg met werknemer én in strijd met de waarheid invullen reïntegratieplan; schending geheimhoudingsplicht: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. K.E. Mollema en H.C. Cusell, leden-juristen, mr. drs. W.A. Faas en mr. drs. M.J. Kelder, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 10 juli 2008.

Auteurs


Jurisprudentie Tuchtrecht BIG

2009/5 Verzekeringsarts/bedrijfsarts; geen rechtstreeks belanghebbende in de zin van artikel 65 lid 1 onder a Wet BIG; ten overvloede ook overigens geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen: niet-ontvankelijk

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. K.E. Mollema, voorzitter, mrs. H.C. Cusell en L.F. Gerretsen-Visser, leden-juristen, mr. drs. W.A. Faas en mr. drs. M.J. Kelder, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 30 september 2008.

Auteurs


Jurisprudentie Tuchtrecht BIG

2009/6 Verzekeringsarts i.o.; toetsingskader onderzoek; ondeugdelijk onderzoek in het kader van deskundigenoordeel; geen contact met bedrijfsarts; onvoldoende informatie-uitwisseling: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. K.E. Mollema, voorzitter, mrs. H.C. Cusell en L.F. Gerretsen-Visser, leden-juristen, mr. drs. W.A. Faas en mr. drs. M.J. Kelder, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 7 oktober 2008.

Auteurs