Tvgr_omslag_large
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2010
Redactioneel

De Inspectie als politieagent?

Auteurs Prof. mr. Johan Legemaate

Prof. mr. Johan Legemaate

Mr. dr. M.C. Ploem
Discussie en Column

Handreiking of handboei

Auteurs Mr. E.W.M. Meulemans

Mr. E.W.M. Meulemans
Jurisprudentie

Kroniek rechtspraak Wet Bopz

Auteurs Mr. dr. V.E.T. Dörenberg

Mr. dr. V.E.T. Dörenberg

Prof. dr. M.A.J. Eijkman

Dr. C. Smit

Dr. W.P.C. Boon

Dr. M.P.J. Evers

Dr. R.H.B Meyboom

E. Visser BSc
Jurisprudentie

2010/16 Arts; schending beroepsgeheim door brief gericht aan Bureau jeugdzorg; verstrekken misleidende informatie; negatief oordeel over gezins- en verzorgingssituatie; initiatief uitwisseling gegevens met Bureau jeugdzorg: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (R.A. Torrenga, voorzitter, H.C. Cusell, P.J. Wurzer, leden-juristen, S.R. Doop en P. van der Zee, leden-beroepsgenoten, R. van Zeijst-Repelaer van Driel, secretaris) d.d. 11 juni 2009 (m.nt. mr. dr. J.C.J. Dute).

Auteurs Mr. dr. J.C.J. Dute

Mr. dr. J.C.J. Dute
Jurisprudentie

2010/17 Huisarts penitentiaire inrichting; onheuse bejegening patiënt; gebrekkige bijhouding medisch dossier; schending beroepsgeheim; eisen excuses patiënt; onthouding noodzakelijke medische behandeling; klacht gedeeltelijk gegrond: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, mrs. P.M. Brilman en W.P.C.M. Bruinsma, leden-juristen, M.A.P.E. Bulder-van Beers en H.J. Blok, ledenberoepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 12 november 2009 (m.nt. prof. mr. W.R. Kastelein).

Auteurs Prof. mr. W.R. Kastelein

Prof. mr. W.R. Kastelein
Jurisprudentie

2010/18 Verpleegkundige; werkzaamheden als coördinator Patiënten Servicebureau verweven met haar professie als verpleegkundige; schending geheimhoudingsplicht: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. R.A. van der Pol en mr. drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen, ledenjuristen en drs. D.A. Polhuis en P. van der Zee, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman- Jansen, secretaris) d.d. 16 maart 2010.

Jurisprudentie

2010/19 Collegiaal gedrag; bespreking bezwaren met betrokkene; overname passanten als eigen patiënten; sturen e-mail aan derden zonder voorafgaand overleg inhoudende ernstige beschuldigingen: klacht gegrond

Raad voor de tuchtrechtspraak van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (mr. dr. H.L.C. Hermans, voorzitter, drs. G.A. van Albada-Kuipers, reumatoloog, drs. C.J.A. Nuver, kinderarts, drs. B.R. Schudel, huisarts, drs. B.A.M. Verkade, arts maatschappij en gezondheid/specialist ouderengeneeskunde, leden en mr. D.Y.A. van Meersbergen, secretaris) d.d. 23 november 2009.


Prof. mr. J. Legemaate