01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5, 2010
Redactioneel

Spooknota’s en andere ficties

Auteurs Prof. mr. J.G. Sijmons

Prof. mr. J.G. Sijmons
Artikel

Regeneratieve geneeskunde in gezondheidsrechtelijk perspectief

Auteurs Mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim en Prof. mr. H.D.C. Roscam Abbing

Mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim

Prof. mr. H.D.C. Roscam Abbing
Praktijk

Gezondheidsrecht: ontwikkelingen en reflecties

Auteurs Prof. mr. J.K.M. Gevers

Prof. mr. J.K.M. Gevers
Discussie en Column

De Zorgbrede Governancecode 2010 in vogelvlucht

Auteurs Mr. Mark van der R.P.F.

Mr. Mark van der R.P.F.
Jurisprudentie

Kroniek rechtspraak EU

Auteurs Mr. M.T. de Gans

Mr. M.T. de Gans
Jurisprudentie

2010/23 Chirurg; zonder toestemming operatie laten uitvoeren door andere arts; arts-assistent die ingreep verrichtte onvoldoende gekwalificeerd; ontbreken toereikende supervisie; waarschuwing voor het zonder toestemming laten uitvoeren van operatie door andere arts

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, mrs. H.C. Cusell en J.M.T. van der Hoeven-Oud, ledenjuristen, dr. J.A. Zonnevylle en J.S. Pöll, ledenberoepsgenoten, mr. D. Brommer, secretaris) d.d. 13 april 2010.

Jurisprudentie

2010/24 Handelen huisarts; diagnose naar aanleiding van huidprobleem; weigeren visite door assistente; onvoldoende informatieomte beoordelen of visiteaanvraag terecht is geweigerd; klacht gedeeltelijk gegrond: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.H.A. Scholten, voorzitter, mrs. J.M.T. van der Hoeven-Oud en P.M. Brilman, leden-juristen, F.M.M. van Exter en M.G.M. Smid-Oostendorp, leden-beroepsgenoten, mr. D. Brommer, secretaris) d.d. 10 juni 2010.

Jurisprudentie

2010/25 Handelen SCEN-arts; voldoen aan zorgvuldigheidsvoorwaarden voor het verrichten van euthanasie; naleving procedureregels; klacht gedeeltelijk gegrond: waarschuwing

Klachtencommissie SCEN (prof. mr. A.C. Hendriks, voorzitter, drs. D. Bloemkolk, mr. M. Derraz, drs. C. de Graaf en drs. S. Tol, leden van de Klachtencommissie SCEN, drs. R.H.J.M. Sanders, secretaris) d.d. 23 maart 2010.


Mr. A.C. de Die