01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2011 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Kijk en vergelijk!

Auteurs J. Legemaate

J. Legemaate
Artikel

Artikel 35 Wbp: wel of geen inzage in de adviezen van de medisch adviseur van de verzekeraar?

Een bespreking van Rechtbank Utrecht 17 november 2010 (LJN BO5222)

Trefwoorden letselschade, medisch advies, inzagerecht (artikel 35 Wbp), ongestoorde gedachtewisseling
Auteurs A. Wilken
SamenvattingAuteursinformatie

  De reikwijdte van het inzagerecht (art. 35 Wbp) in letselschadezaken is onduidelijk en dan met name of dit inzagerecht zich wel of niet uitstrekt tot de adviezen van de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar. De beperkte rechtspraak over dit onderwerp is tegenstrijdig en wordt in dit artikel besproken. De auteur pleit voor meer openheid in medische advisering. Daarbij is van belang dat beide partijen deze openheid betrachten (uitwisselen van medische adviezen) en er voorafgaand aan de totstandkoming van de medische adviezen waar partijen zich ten opzichte van elkaar op beroepen, wel voldoende gelegenheid is voor ongestoorde gedachtewisseling en vertrouwelijk overleg.


A. Wilken
Annelies Wilken is onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU te Amsterdam en is verbonden aan het Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht (IGER) van de VU en het VU medisch centrum en lid van de Projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging.
Artikel

De Verordening geavanceerde therapie in theorie en praktijk: een tussenstand

Trefwoorden celtherapie, gentherapie, weefselmanipulatieproducten, cellen, weefsel, geavanceerde therapie
Auteurs J.A. Lisman en E. Vollebregt
SamenvattingAuteursinformatie

  In aanvulling op het recente artikel over regeneratieve geneeskunde, gaat deze bijdrage in op de nieuwe wetgeving voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie: producten die gebruikt worden bij gentherapie en somatische celtherapie en weefselmanipulatieproducten. Lisman en Vollebregt constateren dat veel zaken nog niet geregeld zijn. Verder laten de reikwijdtebepalingen van de verordening aan duidelijkheid te wensen over. De zogenoemde ‘hospital exemption’ en de implementatie hiervan in de Nederlandse wetgeving, worden vervolgens onder de loep genomen, evenals de samenloop van de verordening met Europese en nationale regels inzake het verkrijgen en gebruiken van weefsels en cellen. Ten slotte wordt ingegaan op geringe aantal aangevraagde en verleende handelsvergunningen voor geavanceerde therapie. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de verordening ineffectief is.


J.A. Lisman
John Lisman is advocaat bij Lisman Legal Life sciences B.V. te Nieuwerbrug.

E. Vollebregt
Erik Vollebregt is advocaat bij Greenberg Traurig, LLP te Amsterdam.
Column

Levenseindekliniek binnen de grenzen van de wet?

Trefwoorden levenseindekliniek, euthanasie, zorgvuldigheidseisen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, onafhankelijke consultatie
Auteurs G.A. den Hartogh
SamenvattingAuteursinformatie

  Het plan van de NVVE om een levenseindekliniek te openen dreigt op verschillende punten in conflict te komen met professionele standaarden van zorgvuldig handelen, die zich in de praktijk van medische besluitvorming, consultatie en toetsing hebben ontwikkeld. En daarmee ook met de zorgvuldigheidseisen van de Euthanasiewet, die immers aan de hand van zulke standaarden moeten worden geïnterpreteerd. Dit conflict kan alleen vermeden worden als de oordeelsvorming over de zorgvuldigheidseisen, met inbegrip van de consultatie, al voor opname in de kliniek wordt afgerond. Maar dan heeft opname geen zin meer.


G.A. den Hartogh
Govert den Hartogh is emeritus hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Amsterdam en was van 1998 tot 2010 lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie Zuid-Holland/Zeeland.
Praktijk

Kroniek rechtspraak bestuursrecht

Trefwoorden bestuursrecht, kroniek, jurisprudentie, Awb
Auteurs A.C. de Die en C. Velink
SamenvattingAuteursinformatie

  De kroniek geeft een overzicht van de bestuursrechtelijke uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht in de periode oktober 2009 tot en met januari 2011. Naast gebruikelijke onderwerpen zoals de begrippen ‘besluit’ en ‘bestuursorgaan’, komen ook onderwerpen als de bestuurlijke lus en de bewijsfuik aan bod. Aandacht verdient in ieder geval de uitspraak waarin gegevens van ziekenhuizen voor het eerst worden aangemerkt als bedrijfs- en fabricagegegevens. Als deze lijn wordt gevolgd zal de werking van de Wob kunnen worden beperkt. Ook interessant zijn de door de ombudsman geformuleerde aanwijzingen voor een duidelijke en begrijpelijke beslissing.


A.C. de Die
Mieke de Die is advocaat bij Velink & De Die advocaten te Amsterdam.

C. Velink
Caren Velink is advocaat bij Velink & De Die advocaten te Amsterdam.

  In Nieuws wordt verslag uitgebracht van actuele ontwikkelingen.

Jurisprudentie

2011/12 Rechtbank Zwolle-Lelystad 27 oktober 2010

Trefwoorden marginale toetsing, redelijkheid en billijkheid, Scheidsgerecht Gezondheidszorg, vernieting
Samenvatting

  Bindend advies Scheidsgerecht Gezondheidszorg; poging tot vernietiging; marginale toetsing door rechter; bindend advies in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar; vordering afgewezen.

Jurisprudentie

2011/13 Rechtbank Utrecht 17 november 2010

Trefwoorden afgifte MIP-melding, artikel 35 Wbp, artikel 43 Wbp
Samenvatting

  Verzoek tot afgifte MIP-melding; artikel 35 Wbp; uitzondering artikel 43 Wbp: verzoek afgewezen.

Jurisprudentie

2011/14 Rechtbank Utrecht 17 november 2010

Trefwoorden verzoek afgifte, medisch adviseur, bescherming verzekeraar
Samenvatting

  Verzoek afgifte advies medisch adviseur ex art. 35 lid 2 Wbp; Regels Wbp zijn van toepassing; geen notitie voor intern gebruik; bescherming verzekeraar ex art. 43 onder e Wbp: verzoek tot afgifte afgewezen.

Jurisprudentie

2011/15 Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 2 februari 2011

Trefwoorden zorgaanbieder, zorgverzekeraar, overeenkomst, redelijkheid en billijkheid, contractuele relatie
Samenvatting

  Overeenkomst zorgaanbieder-zorgverzekeraar; geen verlenging voor 2011 op grond van prijs en kwaliteit van zorg; contractuele relatie sinds 2011; rechtsverhouding beheerst door maatstaven redelijkheid en billijkheid; zorgverzekeraar kan niet zonder meer relatie beëindigen; vordering toegewezen.

Jurisprudentie

2011/16 Rechtbank Breda 2 februari 2011

Trefwoorden informed consent, overeenkomst, complicaties, compensatie
Samenvatting

  Informed consent; patiënte onvoldoende geïnformeerd, derhalve geen toestemming; overeenkomst vernietigd: compensatie voor ten onrechte ondergane behandeling en daarmee samenhangende complicaties.

Jurisprudentie

2011/17 Nationale ombudsman 27 januari 2011

Trefwoorden complicaties, klachtenbehandeling, laserbehandeling, klachten
Samenvatting

  Laserbehandeling huid; opstelling instelling naar aanleiding van vermeende complicaties; wijze klachtenbehandeling; artsen niet gehandeld in overeenstemming met vereiste professionaliteit; klachtenbehandeling door instelling ontoereikend: klachten gegrond.