01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2011 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

IGZ als verlengstuk van het OM?

Auteurs W.R. Kastelein

W.R. Kastelein
Artikel

De openbaarmaking van niet-beroepsbeperkende tuchtmaatregelen

Trefwoorden keuze-informatie, openbaarmaking tuchtmaatregelen, professionele autonomie, tuchtrecht
Auteurs M.A.J.M. Buijsen
SamenvattingAuteursinformatie

    Van diverse zijden is voorgesteld van opgelegde niet-beroepsbeperkende maatregelen aantekening te maken in de BIG-registers. Op basis van deze openbare informatie zouden patiënten zich een beter beeld moeten kunnen vormen van de kwaliteit van hulpverleners. Deze voorstellen zijn niet los te zien van het toenemende belang dat men aan keuze-informatie hecht. De toegang tot gezondheidszorg wordt meer en meer afhankelijk gemaakt van de wijze waarop burgers met deze informatie omgaan. In deze bijdrage betwijfelt de auteur of als gevolg van de voorgestelde maatregelen de burger zich zal verzekeren van toegang tot betere zorg. Daarenboven getuigen zij van een onzorgvuldige belangenafweging.


M.A.J.M. Buijsen
Martin Buijsen is als hoogleraar Recht & gezondheidszorg verbonden aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Column

De Wet toetsing stervenshulp aan ouderen: kanttekeningen bij een proeve

Trefwoorden euthanasiewetgeving, pil van Drion, stervenshulp, Uit Vrije Wil, voltooid leven
Auteurs J.K.M. Gevers
SamenvattingAuteursinformatie

    De huidige euthanasiewetgeving laat weinig ruimte voor hulp bij zelfdoding bij oude mensen die hun leven voltooid achten maar niet lijden aan een ernstige ziekte. De recent door de initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’ gepubliceerde proeve van een Wet toetsing stervenshulp bij ouderen beoogt daarin te voorzien. Bij verschillende elementen van dat wetsvoorstel zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. De belangrijkste vraag is echter of – als men meer ruimte wil voor zelfbeschikking – het verstandig is een nieuwe wet naast de bestaande wet te zetten. Het lijkt beter in te zetten op bijstelling of ruimere uitleg van de huidige wetgeving. Niettemin is het initiatief van belang omdat het het probleem van het waardig sterven op hoge leeftijd weer met kracht op de publieke agenda zet.


J.K.M. Gevers
Sjef Gevers is emeritus hoogleraar gezondheidsrecht.
Diversen

De informatierechten van de patiënt: te weinig en te veel

Trefwoorden keuze-informatie, recht op informatie, zelfbeschikking
Auteurs J. Legemaate
SamenvattingAuteursinformatie

    De informatierechten van de verzekerde en de patiënt zijn in beweging. Het recht op informatie heeft niet alleen een grote intrinsieke betekenis, maar is vaak ook een voorwaarde om andere patiëntenrechten te kunnen effectueren. Nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg leiden tot nieuwe vragen over bestaande wetgeving en rechtspraak op dit gebied. De huidige en de voorgenomen wetgeving biedt de patiënt zowel te veel als te weinig informatierechten. Aan patiënten wordt niet alleen relevante informatie maar ook non-informatie aangeboden. De ondersteuning van bepaalde patiëntengroepen met betrekking tot de uitoefening van hun informatierechten verdient verbetering.


J. Legemaate
Johan Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht aan het AMC/Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.
Praktijk

Kroniek rechtspraak zorgverzekeringsrecht

Trefwoorden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, verzekerde aanspraak, zorgverzekeraar, zorgverzekeringrecht, Zorgverzekeringwet
Auteurs H.M. den Herder en O.S. Nijveld
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze kroniek worden de belangrijkste uitspraken met betrekking tot de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten sinds 1 april 2010 behandeld. Met betrekking tot de Zorgverzekeringswet worden de volgende onderwerpen besproken: de inhoud van de zorgverzekering, de zorgverzekeraars en de vereveningsbijdrage, de zorginkoop en de taken en bevoegdheden van het College voor zorgverzekeringen. Wat betreft de AWBZ komen aan bod: de kring der verzekerden en de aanspraken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de behandeling van uitspraken die zien op de afbakening tussen de Zorgverzekeringwet en de AWBZ.


H.M. den Herder
Hedwig den Herder is werkzaam als advocaat in de sectie Gezondheidszorg bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag.

O.S. Nijveld
Olga Nijveld is werkzaam als advocaat in de sectie Gezondheidszorg bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen te Den Haag.

S.R. Hankes
Sophie Hankes is voorzitter van de stichting SIN-NL.

L. van Leyden
Levi van Leyden MA, LLB, is masterstudent rechten.
Nieuws

Nieuws

Trefwoorden In Nieuws wordt verslag uitgebracht van actuele ontwikkelingen.
Samenvatting

    In Nieuws wordt verslag uitgebracht van actuele ontwikkelingen.

Jurisprudentie

2011/28 Voorzieningenrechter College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juni 2011

Trefwoorden diagnose-informatie, declaraties, voorlopige voorziening
Jurisprudentie

2011/29 Voorzieningenrechter Rechtbank Almelo 31 mei 2011

Trefwoorden non-concurrentiebeding, niet onredelijk bezwarend, beroep
Jurisprudentie

2011/30 Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden 8 juni 2011

Trefwoorden vordering, afschrift, medisch dossier
Jurisprudentie

2011/31 Rechtbank Utrecht 15 juni 2011

Trefwoorden diagnose, art. 7:448 BW, informatie
Jurisprudentie

2011/32 Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 15 juni 2011

Trefwoorden domeinnaam, website, verbeuren dwangsommen
Jurisprudentie

2011/33 Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem 5 juli 2011

Trefwoorden domeinnaam, website, vrijheid van meningsuiting, bescherming goede naam
Jurisprudentie

2011/34 Rechtbank ’s-Gravenhage 31 mei 2011

Trefwoorden art. 552a Sv, verschoningsrecht, nemo tenetur-beginsel, teruggave