01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2015 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

De persoonlijke gezondheidscheck: doen?

Auteurs Mr. dr. M.C. Ploem

Mr. dr. M.C. Ploem
Artikel

De melding en afhandeling van calamiteiten

Trefwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg, Leidraad meldingen 2013, calamiteiten, openheid
Auteurs Prof. mr. J. Legemaate
SamenvattingAuteursinformatie

    De Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht zorgaanbieders tot het melden van calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze meldplicht is nader geregeld in de Leidraad meldingen IGZ 2013. De afgelopen tien jaar heeft de meldplicht van calamiteiten herhaalde malen aanleiding gegeven tot vragen en discussie. In dit artikel worden de belangrijkste discussiepunten besproken, waaronder de relatie met veilig melden, openheid rond calamiteiten en de relatie IGZ-OM.


Prof. mr. J. Legemaate
Johan Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht AMC/Universiteit van Amsterdam.
Artikel

Maatregelen tuchtrecht

De keuze tussen waarschuwing en berisping

Trefwoorden tuchtrecht, waarschuwing, berisping, motivering
Auteurs Mr. drs. C.M. de Klerk en mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel beschrijft hoe de regionale tuchtcolleges in 2013 te werk gingen bij het opleggen van de maatregelen waarschuwing en berisping. Een jurisprudentieonderzoek laat zien in hoeverre in de praktijk het onderscheid tussen deze twee maatregelen wordt gemaakt zoals het is bedoeld: een waarschuwing is een zakelijke terechtwijzing die de onjuistheid van een handelwijze naar voren brengt zonder daarop het stempel van laakbaarheid te drukken, en een berisping heeft een verwijtend (lakend, afkeurend) karakter. Tevens komt naar voren in hoeverre opgelegde waarschuwingen en berispingen in 2013 werden gemotiveerd. Het artikel besluit met aanbevelingen voor verbetering van de consistentie bij de keuze van de op te leggen maatregel.


Mr. drs. C.M. de Klerk
Clasine de Klerk is juriste met master gezondheidsrecht en op dit moment coassistent geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim
Els Olsthoorn-Heim is gezondheidsjuriste bij Met Recht, expert in gezondheidsrecht.
Praktijk

Kroniek rechtspraak EU

Trefwoorden gezondheidsrecht, Hof van Justitie van de EU, zorg in het buitenland, beroepen, aanbesteding
Auteurs Mr. M.T. de Gans en mr. H.M. Stergiou
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie van het EU Hof op het terrein van het gezondheidsrecht in de periode van 1 september 2011 tot 1 januari 2015. De behandelde arresten hebben betrekking op de aanbesteding, organisatie en financiering van de gezondheidszorg, genees- en hulpmiddelen, discriminatie op grond van handicap, zorg in het buitenland en beroepen.


Mr. M.T. de Gans

mr. H.M. Stergiou
Tom de Gans en Hélène Stergiou zijn werkzaam bij de afdeling Europees recht van de directie Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

    Openbaarmaking rapport IGZ; instellen verscherpt toezicht op ziekenhuis; verzoek om voorlopige voorziening tegen openbaarmaking op grond van de Wob