Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2018

‘Just culture’ en het afleggen van verantwoording

Prof. mr. J. Legemaate

Noten