01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2022 Alle samenvattingen uitklappen

Mr. dr. E. Pans
Esther Pans is Legal Counsel GGZ inGeest.
Artikel

Access_open De reikwijdte van de centrale aansprakelijkheid, de schakelbepaling en netwerkzorg

Trefwoorden behandelingsovereenkomst, aansprakelijkheid hulpverlener, behandeling binnen ziekenhuis, behandeling buiten ziekenhuis
Auteurs Mr. dr. R.P. Wijne
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel geeft inzicht in de gedachte achter en de reikwijdte van de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis wanneer zich een fout binnen de muren van dat ziekenhuis voordoet. Via een schakelbepaling kan de werkingssfeer van de centrale aansprakelijkheid worden uitgebreid. Een probleem blijft echter de figuur van netwerkzorg.


Mr. dr. R.P. Wijne
Rolinka Wijne is universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekleedt zij diverse andere functies binnen het gezondheidsrecht.
Artikel

Toekomstbestendig tuchtrecht

Trefwoorden tuchtrecht, lerend vermogen, team- en netwerkverantwoordelijkheid
Auteurs Mr. dr. C.A. Bol en Mr. dr. R.L. Herregodts
SamenvattingAuteursinformatie

    Het functioneren van het tuchtrecht voor de zorg is een veelbesproken onderwerp. In deze bijdrage worden twee gesignaleerde knelpunten besproken: het onderbenutte lerend potentieel van het tuchtrecht en de individuele gerichtheid van het tuchtrecht tegenover de toenemende trend richting zorgverlening in team- en netwerkverband. Na het analyseren van de voornoemde problematiek, mede in het licht van de doelstelling van het tuchtrecht als kwaliteitsbewakend en -bevorderend instrument, identificeren de auteurs de ruimte tot verbetering.


Mr. dr. C.A. Bol
Caressa Bol is universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht verbonden aan de sectie Law and Health Care van de Erasmus School of Health, Policy and Management.

Mr. dr. R.L. Herregodts
Rianne Herregodts is universitair docent aan de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

De regeling voorbehouden handelingen en criteria voor regulering van beroepen in de Wet BIG

Trefwoorden individuele gezondheidszorg, toekomstbestendigheid, beroepenregulering, patiëntenbescherming, kwaliteitswetgeving
Auteurs Mr. N.O.M. Woestenburg en Prof. dr. H.B. Winter
SamenvattingAuteursinformatie

    Het huidige systeem van voorbehouden handelingen en de regulering van beroepen komt steeds meer onder druk te staan door veranderingen in de zorg. Dit artikel geeft een reflectie op de toekomstbestendigheid van de huidige regels voor voorbehouden handelingen en de criteria voor het reguleren van beroepen binnen de Wet BIG. In de praktijk blijken rond beide regelingen onduidelijkheden, misvattingen en interpretatieverschillen te spelen. Onder meer wordt voorgesteld om de criteria en afwegingskaders te verduidelijken.


Mr. N.O.M. Woestenburg
Nicolette Woestenburg is werkzaam bij Pro Facto als (senior) onderzoeker en adviseur.

Prof. dr. H.B. Winter
Heinrich Winter is directeur van Pro Facto en hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

Verslag jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2022

Trefwoorden samenwerking zorg, preadvies, bekostiging
Auteurs Mr. J.Q. Hooglugt
SamenvattingAuteursinformatie

    Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht van 8 april 2022 met als thema samenwerking in de zorg en als sprekers de preadviseurs mr. M.R.D. Crijns, mr. R. Hagendoorn, mr. drs. L.G.J.M. van Wijck, mr. dr. R.P. Wijne, mr. dr. W.I. Koelewijn en mr. B.A. van Schelven, en de coreferenten prof. mr. dr. J. Legemaate, dr. ir. R. Friele en mr. drs. K.D. Meersma.


Mr. J.Q. Hooglugt
Jean-Luc Hooglugt is juridisch medewerker voor de Praktijkgroep zorg & sociaal domein bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.
Kroniek rechtspraak

Kroniek rechtspraak bestuursrecht

Trefwoorden toezicht, handhaving, kwaliteit van zorg, geneesmiddelen, openbaarheid
Auteurs Mr. M.L. Batting, Mr. I. Hasker en Mr. M. van der Mersch
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze kroniek bespreken de auteurs de relevante bestuursrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg. Deze kroniek ziet op de periode van 1 juni 2020 tot 1 juni 2022.


Mr. M.L. Batting
Marije Batting is werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag.

Mr. I. Hasker
Ingrid Hasker is werkzaam als Professional Support Lawyer bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag.

Mr. M. van der Mersch
Melita van der Mersch is werkzaam als advocaat bij Velink & De Die te Amsterdam.

Mr. dr. M.M. ten Hoopen
Rankie ten Hoopen is universitair docent gezondheidsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, en wetenschappelijk medewerker bij Boels Zanders Advocaten.

Mr. dr. E. Pans
Esther Pans is Legal Counsel GGZ inGeest.