01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Crises, schaarste, versplintering, pgb en dwang

Trefwoorden gezondheidsrecht
Auteurs Mr. drs. T.P. Widdershoven
Auteursinformatie

Mr. drs. T.P. Widdershoven
Ton-Peter Widdershoven is jurist bij Stichting PVP en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Schaarste en professionele autonomie

Trefwoorden collectieve verantwoordelijkheid, professionele verantwoordelijkheid, prioritering, doelmatigheid
Auteurs Prof. mr. J.G. Sijmons
SamenvattingAuteursinformatie

  De zorgprofessional wordt enerzijds geacht overwegingen van schaarste niet in zijn professionele afwegingen te betrekken. Schaarste is primair een zorg van het collectieve domein. Schaarste dwingt anderzijds tot keuzes. Prioritering is bij uitstek een zaak van de professionele autonomie op scherp.


Prof. mr. J.G. Sijmons
Jaap Sijmons is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht.
Artikel

Schaarste in de zorgverzekering

Trefwoorden Zorgverzekeringswet, NZa, verzekerd pakket, wachtlijsten
Auteurs Mr. M.F. van der Mersch en Mr. J.J. Rijken
SamenvattingAuteursinformatie

  Schaarste aan personeel en financiële middelen kan leiden tot tekorten in de zorg en tot wachtlijsten. In dit artikel wordt stilgestaan bij de juridische vragen rondom schaarste en de zorgverzekering. Welke gevolgen heeft schaarste voor het verzekerde pakket? Wie kunnen verzekerden aanspreken als er tekorten zijn en zij te lang moeten wachten op passende zorg?


Mr. M.F. van der Mersch
Melita van der Mersch is advocaat bij Velink & De Die advocaten en redacteur van dit tijdschrift.

Mr. J.J. Rijken
Joris Rijken is advocaat bij AKD en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Access_open Taakherschikking: wat is het en hoe kan het schaarste in de zorg helpen tegengaan?

Trefwoorden voorbehouden handelingen, Wet BIG, beroepenregulering, verpleegkundig specialist, physician assistant
Auteurs Mr. J.M.M. Naber en Mr. R.P. de Roode
SamenvattingAuteursinformatie

  Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen in de individuele gezondheidszorg. Dit kan schaarste in de zorg helpen oplossen. De reikwijdte van de bevoegdheden van herschikte beroepen behoeft op onderdelen verduidelijking. Bij voorkeur ontstaat taakherschikking bottom-up. Om weerstanden te overwinnen is vooral belangrijk (kosteneffectiviteits)winsten inzichtelijker te maken.


Mr. J.M.M. Naber
Jonneke Naber is juridisch adviseur bij V&VN.

Mr. R.P. de Roode
Robinetta de Roode is adviseur gezondheidsrecht bij artsenfederatie KNMG en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Schaarste in de psychiatrische zorg en dwang

Trefwoorden Wvggz, dwangzorg, wachttijd
Auteurs Prof. mr. A.C. Hendriks
SamenvattingAuteursinformatie

  Er is sprak van schaarste in de psychiatrische zorg. Daardoor krijgen sommige patiënten later zorg dan noodzakelijk, terwijl er ook patiënten zijn die geconfronteerd worden met gedwongen zorg waar dat niet mag. Hoe kan dat? En wat doet de overheid? Een analyse.


Prof. mr. A.C. Hendriks
Aart Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden.
Artikel

Schaarste en screening: welke rol speelt het normatieve kader?

Trefwoorden vroege opsporing, preventie, nut-risicoverhouding, doelmatig, wetgeving
Auteurs Prof. mr. M.C. Ploem en Dr. A. Krom
SamenvattingAuteursinformatie

  Ook screening of vroege opsporing kan leiden tot (extra) druk op de voor de gezondheidszorg beschikbare middelen. In deze bijdrage wordt besproken of, en zo ja, hoe de algemeen erkende criteria voor screening kunnen bijdragen aan het tegengaan van schaarste in het kader van screening.


Prof. mr. M.C. Ploem
Corrette Ploem is universitair hoofddocent gezondheidsrecht Amsterdam UMC, bijzonder hoogleraar Recht, zorgtechnologie en geneeskunde vanwege de KNMG, faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, lid van de Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad en lid van de redactie van dit tijdschrift.

Dr. A. Krom
André Krom is senior docent/onderzoeker Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, LUMC en lid van de Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad.
Artikel

Schaarste en medewerkingsplicht

Trefwoorden WGBO, continuïteit van zorg, goed hulpverlenerschap, wederkerigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid
Auteurs Mr. F.H. de Haan
SamenvattingAuteursinformatie

  Hulpverleners, zoals medisch-specialistische instellingen, hebben onder de Wgbo de plicht zorg te verlenen als een goed hulpverlener. Daar hoort ook de zorg voor de continuïteit van zorg bij. Daar moeten patiënten aan meewerken. Zij kunnen dus niet onbegrensd eisen stellen aan de plaats waar zij nadere zorg krijgen.


Mr. F.H. de Haan
Frank de Haan is manager Kenniskern Strategie en Bestuur bij Amphia en redacteur van dit tijdschrift.
Kroniek rechtspraak

Kroniek rechtspraak zorgverzekeringsrecht

Trefwoorden Wlz, zorginkoop, zorgverzekering, zorgkantoor, indicatie
Auteurs Mr. C.M.E. Michels en Mr. A.B.J. Keijzer
SamenvattingAuteursinformatie

  De Kroniek rechtspraak zorgverzekeringsrecht beschrijft de rechtsontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. De kroniek ziet op de periode 1 april 2020 tot 1 juli 2022.


Mr. C.M.E. Michels
Elize Michels is strategisch adviseur bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Mr. A.B.J. Keijzer
Ava Keijzer is advocaat bij advocatenkantoor AKD.