Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Article

Bewaken en bemiddelen: verenigbare bevoegdheden binnen de medisch-specialistische vervolgopleidingen?

Trefwoorden mediation, rechtsbescherming, opleidingscommissie, opleidingsbeëindiging, aios
Auteurs Mr. drs. J.A. Godschalx-Dekker, Dr. H.M. Staal en Prof. dr. W.N.K.A. van Mook
Auteursinformatie

Mr. drs. J.A. Godschalx-Dekker
Judith Godschalx is psychiater/teamleider psychiatrie en medische psychologie bij GGZ Centraal Flevoland in het Flevoziekenhuis te Almere en vrijgevestigd MfN mediator. Zij is voormalig opleider en maakt deel uit van de RGS geschillencommissie.

Dr. H.M. Staal
Heleen Staal is orthopedisch chirurg, opleider orthopedie, voorzitter van de Centrale Opleidings Commissie Maastricht UMC+, voorzitter van het dagelijks bestuur van de OORZON, voorzitter van het concilium van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en lid Raad Opleiding FMS.

Prof. dr. W.N.K.A. van Mook
Walther van Mook is internist/intensivist, plv. afdelingshoofd intensive care en directeur Academie Medische Vervolgopleidingen van het Maastricht UMC+, hoogleraar professionele ontwikkeling en voorzitter van de commissie professioneel gedrag van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht en lid College Medische Vervolgopleidingen (NFU).
  • Samenvatting

      De centrale opleidingscommissie (COC) in de opleidingsziekenhuizen kreeg de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in het kwaliteitstoezicht op de medische vervolgopleidingen en in het bemiddelen bij opleidingsgeschillen tussen artsen en hun opleiders. Hoe vervult de COC haar bemiddelingsrol en hoe valt deze te verenigen met de rol van kwaliteitsbewaker? We deden hiertoe een uitvraag over hoe de COC’s de bemiddelingsrol invullen binnen de UMC’s. De COC’s vullen deze rol verschillend in: zowel remediërend, mediërend als adviserend. Doordat de COC de opleidingskwaliteit bewaakt en de opleider met wie het geschil is, lid is van de COC, zijn de bij bemiddeling betrokken COC-leden mogelijk onvoldoende onafhankelijk. Het bevorderen van onafhankelijkheid van de bemiddelaar kan mogelijk de kwaliteit van de bemiddeling bevorderen.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.