01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Een Klimaatwet voor gezondheid?

Trefwoorden Gezondheidsrecht
Auteurs Mr. J.J. Rijken
Auteursinformatie

Mr. J.J. Rijken
Joris Rijken is advocaat bij AKD en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Access_open Kiembaanmodificatie: goed geregeld in de Embryowet?

Trefwoorden wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, CRISPR-Cas9, voortplantingsgeneeskunde, artikel 24 g Embryowet, gene-editing
Auteurs Mr. M.M. Spaander MSc, Prof. mr. dr. M.C. Ploem en Prof. dr. G.M.W.R. de Wert
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit artikel staat de vraag centraal of het verbod op reproductieve kiembaanmodificatie uit artikel 24 onder g Embryowet nog te rechtvaardigen is. De introductie van de CRISPR-Cas9 techniek heeft de discussie over de verbodsbepaling opnieuw doen oplaaien. Deze techniek maakt het namelijk mogelijk om in menselijk embryo-DNA te ‘knippen’ om te voorkomen dat erfelijke ziekten worden overgedragen op het nageslacht. Dit biedt veel­belovende mogelijkheden voor de voortplantingsgeneeskunde, maar werpt ook ethische vragen op over de maakbaarheid van de mens. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de juridische perspectieven, medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen en de ethische dissensus met betrekking tot reproductieve kiembaanmodificatie.


Mr. M.M. Spaander MSc
Merel Spaander is promovenda gezondheidsrecht bij de afdeling Ethiek, Recht & Humaniora, Amsterdam UMC en universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. mr. dr. M.C. Ploem
Corrette Ploem is universitair hoofddocent gezondheidsrecht Amsterdam UMC, bijzonder hoogleraar Recht, zorgtechnologie en geneeskunde, Universiteit van Amsterdam en hoofdredacteur van dit tijdschrift.

Prof. dr. G.M.W.R. de Wert
Guido de Wert is als biomedisch ethicus verbonden aan de Vakgroep Metamedica, Universiteit Maastricht, onderzoeksscholen CAPHRI en GROW.
Artikel

Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

Trefwoorden medisch beroepsgeheim, dataportabiliteit, patiëntenrechten, gegevensbeschermingsrecht, zorg-ICT
Auteurs Mr. R.C. Dekker en Mr. dr. T.F.M. Hooghiemstra
SamenvattingAuteursinformatie

  De Europese Commissie heeft op 3 mei 2022 de conceptverordening ‘Europese ruimte voor Gezondheidsgegevens’ (European Health Data Space – EHDS) gepubliceerd. De EHDS-verordening biedt een kader voor het elektronisch verwerken van gezondheidsgegevens voor drie doelen: het primair gebruik van zorgdata, het secundair gebruik van zorgdata en de ontwikkeling van een interne markt voor digitale gezondheidsproducten en -diensten, zoals EPD’s en gezondheidsapps. Het voorstel biedt dankzij een volledig recht op dataportabiliteit individuele personen de kans om meer controle te krijgen over de verwerking van de eigen gezondheidsgegevens. Dit artikel biedt zeven punten ter verbetering van de EHDS.


Mr. R.C. Dekker
Renée Dekker is docent gezondheidsrecht Universiteit Twente, PhD-kandidaat en juridisch adviseur bij Hooghiemstra & Partners.

Mr. dr. T.F.M. Hooghiemstra
Theo Hooghiemstra is oprichter van Hooghiemstra & Partners en bestuurder van stichting MedMij.
Forum

Preconceptiescreening op dragerschap: verantwoorde innovatie?

Trefwoorden genoombrede PCS, ethiek, beleid
Auteurs Prof. dr. G.M.W.R. de Wert en Dr. S.H. van der Hout
SamenvattingAuteursinformatie

  Tegen de achtergrond van zowel het normatieve kader voor reproductieve genetische screening als het draagvlak voor prenatale screening op foetale afwijkingen moet een complementair universeel aanbod van genoombrede preconceptie­screening op dragerschap van recessief erfelijke ziekten serieus worden overwogen.


Prof. dr. G.M.W.R. de Wert
Guido de Wert is als biomedisch ethicus verbonden aan de Vakgroep Metamedica, Universiteit Maastricht, onderzoeksscholen CAPHRI en GROW.

Dr. S.H. van der Hout
Sanne van der Hout is als biomedisch ethicus verbonden aan de Vakgroep Metamedica, Universiteit Maastricht, onderzoeksscholen CAPHRI en GROW.
Forum

Niet langer morrelen aan de status van de NZa

Trefwoorden overheveling van taken, rol marktmeester, regiobeelden, integraal zorgakkoord
Auteurs Prof. mr. J.G. Sijmons
SamenvattingAuteursinformatie

  In de Tweede Kamer hangt vanaf 2015 een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet markt­ordening gezondheidszorg. Het beoogt de positie van de Nederlandse Zorgautoriteit te herzien en taken over te hevelen. Inmiddels is er een veranderde werkelijkheid, die het belang van de deskundigheid van dit bestuursorgaan en behoud van zijn taken bevestigt. Tijd voor herziening van de herziening.


Prof. mr. J.G. Sijmons
Jaap Sijmons is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht.
Verslag

Verslag najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2022

Trefwoorden gezondheidszorg, ongedocumenteerden, dak- en thuislozen, complexe psychiatrie, kwetsbare groepen
Auteurs M.L. Dorhout
SamenvattingAuteursinformatie

  Verslag van de najaarsvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht van 4 november 2022 met als thema toegang tot zorg voor kwetsbare groepen. De inleiders zijn mr. dr. V.L. Derkckx, dr. M.T. Slockers (met ervaringsdeskundige J. Harmsen) en mr. dr. E. Plomp.


M.L. Dorhout
Mariëtte Dorhout is derdejaars student rechten in Groningen.
Kroniek rechtspraak

Kroniek Wet marktordening gezondheidszorg

Trefwoorden overzicht jurisprudentie, tariefregulering, markttoezicht NZa
Auteurs Prof. mr. J.G. Sijmons, Mr. A. Beijering-Beck en Mr. S. Koelewijn
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze kroniek behandelt de rechtspraak op het gebied van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), die van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de bestuursrechter die is verschenen in de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met november 2022.


Prof. mr. J.G. Sijmons
Jaap Sijmons is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Mr. A. Beijering-Beck
Annechien Beijering is advocaat bij Nysingh te Utrecht.

Mr. S. Koelewijn
Simone Koelewijn is advocaat bij Nysingh te Utrecht.