01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz)

Een voorbeeld van wishful thinking?

Auteurs Mr. F.H. de Haan
Auteursinformatie

Mr. F.H. de Haan
Frank de Haan is manager Strategie en Bestuur en bedrijfsjurist bij Amphia.
Artikel

Goede zorg en de afhankelijkheid van zorgaanbieders van zorg-ICT(-leveranciers)

Een analyse van geconstateerde afhankelijkheden en mogelijke oplossingsrichtingen

Trefwoorden zorgtechnologie, leveranciersklem, interoperabiliteit, continuïteit van zorg, EHDS-verordening
Auteurs Mr. dr. A.P. de Wit en Mr. M.C.L. Rooke
SamenvattingAuteursinformatie

    Zorgaanbieders zijn, om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting tot het verlenen van goede zorg, steeds afhankelijker van zorg-ICT. De inzet van zorg-ICT is niet vrijblijvend en evenwichtige contractuele afspraken met zorg-ICT-leveranciers zijn onontbeerlijk. Door niet goed functionerende zorg-ICT-markten zitten zorgaanbieders niet zelden in een leveranciersklem. Dit artikel staat stil bij de afhankelijkheden van zorgaanbieders ten opzichte van hun zorg-ICT-leveranciers en brengt mogelijke oplossingsrichtingen in kaart.


Mr. dr. A.P. de Wit
Tom de Wit is advocaat bij Turing Advocaten te Den Haag.

Mr. M.C.L. Rooke
Marijn Rooke is advocaat bij Turing Advocaten te Den Haag.
Kroniek rechtspraak

Kroniek rechtspraak mededingingsrecht

Trefwoorden kartelverbod, concentratietoezicht, economische machtspositie, aanmerkelijke marktmacht
Auteurs Mr. drs. C.J. de Boer en Mr. M. Terlouw
SamenvattingAuteursinformatie

    Overzicht van relevante ontwikkelingen op het gebied van mededingingsrecht in de zorg in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 april 2023. Aandacht voor het kartelverbod, concentratietoezicht, misbruik van economische machtspositie en relevante (wetenschappelijke) publicaties van de ACM.


Mr. drs. C.J. de Boer
Cees Jan de Boer is advocaat bij Hofner te Zwolle.

Mr. M. Terlouw
Maurits Terlouw is advocaat bij Van Doorne te Amsterdam.
Boekbespreking

Lisette ten Haaf, Regulating Non-Existence

Auteurs Prof. mr. J.G. Sijmons
Auteursinformatie

Prof. mr. J.G. Sijmons
Jaap Sijmons is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht.