01650874_covr Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht biedt u diverse wetenschappelijke en opiniërende artikelen over gezondheidsrecht. Deskundigen geven hun visie op actuele thema's, nieuwe wetsvoorstellen en recente jurisprudentie. Zo bent u altijd op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsrecht. Ieder nummer bevat een selectie van de belangrijkste uitspraken op een groot aantal terreinen, waaronder het bestuursrecht, het tuchtrecht, het civielrecht en het strafrecht. Daarnaast bevat het tijdschrift een kroniek rechtspraak en boekbesprekingen.

Vanaf 1 januari 2023 zullen alle artikelen, niet zijnde forumartikelen, kronieken, annotaties of boekbesprekingen, een peerreviewprocedure doorlopen. Meer informatie hierover staat in de auteursinstructies, op te vragen bij redactiesecretaris Lies Meiboom, info@sweepingmaytree.com. Ook andere vragen aan de redactie kunt u mailen naar de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

Mr. dr. V.E.T. Dörenberg, Mr. F.H. de Haan, Mr. M.F. van der Mersch, Mr. dr. E. Pans, Prof. mr. dr. M.C. Ploem (hoofdredacteur), Mr. drs. M.J.J. de Ridder, Mr. drs. J.J. Rijken, Mr. R.P. de Roode en Mr. drs. T. P. Widdershoven